Brugbar viden til jeres foreningsudvikling

Idrætsprofiler

Syddansk Universitet (SDU) har med deres undersøgelse 'Danmark i bevægelse' givet os et nyttigt indblik i danskernes idrætsvaner. Dermed kan I nu få viden om danskernes præferencer, motiver og barrier i forhold til 61 konkrete bevægelsesaktiviteter, hvor alt fra traveture over skiløb til yoga og parkour er med.
Syddansk Universitet (SDU) har med deres undersøgelse 'Danmark i bevægelse' givet os et nyttigt indblik i danskernes idrætsvaner. Dermed kan I nu få viden om danskernes præferencer, motiver og barrier i forhold til 61 konkrete bevægelsesaktiviteter, hvor alt fra traveture over skiløb til yoga og parkour er med.
Hvad kan I finde her på siden?

Bliv klogere på 61 idrætter

Der hører både en excel-fil og en opsamling til hver idrætsprofil.

  • Excel-filen samler alle de data, der er (om alder, køn, hyppighed, motiver, barrierer osv.) for aktiviteten.

  • Opsamlingen viser på en overskuelig og infografisk måde de vigtigste data for en række aldersgrupper.

I kan downloade alle de relevante filer for de idrætsprofiler, som vedrører jer, på siderne herunder. Profilerne er listet op alfabetisk.  

Om undersøgelsen

Med mere end 160.000 respondenter over 15 år giver SDU's datamateriale ny indsigt i og viden om voksne danskeres bevægelsesvaner og herunder også informationer om motiver og barrierer for at bevæge sig.

I kan samtidig også få indblik i, hvor mange udøvere inden for en konkret aktivitet, der er selvorganiserede eller dyrker deres idræt i kommercielle sammenhænge. Dermed giver datamaterialet jer adgang til informationer, der bl.a. er direkte anvendelige i både markedsføring, strategiarbejde og foreningsudvikling.

'Hvorfor er vores idrætsgren ikke med?'
Det er derfor desværre ikke alle DIF-relaterede idrætsgrene og bevægelsesaktiviteter, der indgår i undersøgelsen, og derfor er der nogle idrætsgrene, som ikke har fået udarbejdet en aktivitetsprofil. 
Muligvis bliver undersøgelsen gentaget i 2025, og i givet fald vil DIF selvfølgelig arbejde for, at alle sportsgrene til den tid kommer med.

For mere information