Strategisk mærkesag

Trivsel hos atleter

Danmarks Atletkomité vil arbejde for at fremme eliteatleters trivsel, fordi jagten på medaljerne i en sportskarriere ikke er en snorlige rejse.
Danmarks Atletkomité vil arbejde for at fremme eliteatleters trivsel, fordi jagten på medaljerne i en sportskarriere ikke er en snorlige rejse.

De seneste år har vist, at elitesport handler om mere end medaljer. Trivsel i elitesporten er en afgørende faktor og et vilkår for den danske, helhedsorienterede tilgang til livet som eliteatlet – også i jagten på medaljer.

Med trivsel mener vi, at eliteatleternes velbefindende, meningsfulde og gode relationer skal prioriteres. God trivsel hjælper og understøtter eliteatleters håndtering af de uundgåelige svære perioder og udfordringer.

Elitesportens præmis kan bringe eliteatleters trivsel under pres, og vi er opmærksomme på, at elitesport handler om at finde grænsen for den maksimale fysiske og mentale formåen, samtidig med at man som menneske skal kunne følge med. I denne balancegang anerkender vi, at eliteatleterne i perioder kan opleve ekstraordinær stress og et pres, herunder fysisk, psykisk og socialt ubehag, som hører med til at være eliteatlet.

Men det er essentielt, at dette sker i kontrollerede, tidsafgrænsede perioder. Vi anerkender, at det kan være svært at finde en præcis grænse for dette pres i higen efter den bedst mulige præstation hos eliteatleter, trænere og forbund.

Vi ønsker at...

  • være en central medspiller i udviklingen og optimeringen af eliteatleternes trivsel.

  • arbejde med og bidrage til DIF’s, forbundenes og Team Danmarks trivselsindsatser, så disse gør en reel forskel for eliteatleterne. Eliteatleterne skal i deres sportslige dagligdag kunne mærke betydningen af de mange indsatser. 

Dette arbejde kan f.eks. tydeliggøres ved at arbejde for aftabuisering og for fremme af en kultur, hvor man kan tale åbent om elitesportens forventningspres. 

For mere information