Politiske holdninger

Det mener vi om...

Med nedenstående holdninger er Danmarks Atletkomite opmærksomme på, at sport og politik ikke kan adskilles, men ud fra et atletperspektiv bør man som minimum sikre, at det politiske ikke tages med ind på banen.  
Med nedenstående holdninger er Danmarks Atletkomite opmærksomme på, at sport og politik ikke kan adskilles, men ud fra et atletperspektiv bør man som minimum sikre, at det politiske ikke tages med ind på banen.  

Atleters rolle i krydsfeltet af sport og politik

Danmarks Atletkomite er opmærksomme på, at atleter har en position i sporten, hvor deres præstation medfølger en høj grad af interesse og opmærksomhed, som også omhandler andet end det, der foregår på banen.  Komiteen er også bevidste om, at atleter har en særlig position, og at de kan tage et valg om, hvordan de bruger denne.

1. Vi mener, at atleter skal kunne fokusere på deres sport på og uden for banen. 

Sport er og skal være et sted, hvor atleter mødes på tværs, uanset køn, race, religion, eller pas, og kan konkurrere om at være den bedste inden for sin disciplin uden nødvendigvis at skulle forholde sig til politiske eller geopolitiske konflikter.  

2. Vi mener, at sport og politik så vidt muligt skal holdes adskilt på banen.  

Vi ser og oplever, at atleter i højere grad bruges som frontfigurer for nationers eller internationale forbunds politiske værdibåret eller propaganda-lignende markeringer. Det, mener vi, er problematisk, da atleter ikke skal kobles med deres nations idrætspolitiske eller politiske budskaber eller bruges til at fremme nationers geopolitiske interesser. På banen bør sporten holdes fri af politik, så atleter kan gå ind på et stadion eller i bassinet og fokusere på deres performance.

3. Vi mener, at det som udgangspunkt er idrætspolitikernes opgave at navigere i de politiske spændinger og konflikter, ikke atleternes.

 Det er idrætspolitikerne, som har et valgmandat til at ytre sig om de idrætspolitiske linjer, spændinger eller konflikter, og det er deres opgave at navigere i disse. Vi lægger os op ad DIFsudgangspunkt som er at ”sporten bygger broer mellem folk på tværs af politiske og nationale skel. Derfor er grundreglen, at sportens arena - vores "field of play" - skal holdes fri af politiske markeringer".

4. Vi mener, at alle danske eliteatleter har ret til at udtale sig, men også til ikke at udtale sig. Samtidig bør man være bevidste om eliteidrættens internationale regelsæt.

De danske eliteatleter har ret til at mene og udtale sig, som de vil på eget initiativ med alt, hvad det indebærer, herunder også ikke at udtale sig. Det gælder uanset, hvad Danmarks Atletkomité mener om krydsfeltet mellem sport og politik. Samtidig mener vi, at det er vigtigt, at de danske eliteatleter har orienteret sig i internationale regelsæt, herunder også hvilke sportslige konsekvenser, som medfølger brud på disse regler.

 Uanset støtter vi de danske atleter i retten til det personlige valg om, hvorvidt de vil udtale sig eller ikke, og i den rettighed de har til på eget initiativ at ytre deres egen personlige holdninger.  

Rusland og de russiske atleters deltagelse til OL i Paris 2024

Danmarks Atletkomité mener følgende i forhold til Rusland og de russiske atleters deltagelse til OL i Paris 2024

1. Vi mener, at sanktionerne bør fastholdes
Sanktionerne, der betyder, at Rusland ikke kan deltage ved internationale mesterskaber som EM, VM og OL, bør fastholdes på nuværende tidspunkt. Årsagen er, at intet ved situationen i Ukraine har ændret sig, siden sanktionerne trådte i kraft i 2022.

2. Vi mener, at atleters position risikerer at blive brugt politisk
Vi ser, at man som atlet i højere grad ikke kun konkurrere mod hinanden men også mod det professionelle set-up, som er bag hver enkel eliteatlet. Trods at hver enkel eliteatlet sætter deres egen sportslige performance højest, er disse professionelle set-ups forankret i strukturer, som de nationale sportsorganisationer opbygger for deres eliteidræt og -kulturer. Det betyder, at atleterne risikerer at blive brugt politisk. Den russiske olympiske komité har f.eks. gjort det klart, at de russiske atleter bør være stolte over det, der foregår i Ukraine. Samtidig har flere aktive og tidligere aktive russiske atleter ytret støtte til den russiske invasion af Ukraine. Det er blot et par eksempler på, at de russiske atleters status bruges politisk. Derfor er der stor risiko for, at de danske atleter vil stå i situationer, hvor de kan risikere at blive taget som gidsler for den politisk konflikt, fordi de konkurrerer mod russiske atleter til OL.

3. Vi vurderer, at neutralitet er umulig
At de russiske atleter muligvis kan få lov til at deltage under neutralt flag, mener vi, nærmest vil være umuligt at sikre fuldstændigt - eller bare i tilstrækkelig grad. Vi har i tidligere modeller for neutral deltagelse set, at der bl.a. gøres brug af farver og øvrige metoder hos de enkelte atleter for at vise nationalt tilhørsforhold. Uanset hvordan neutraliteten implementeres, vil der ikke herske tvivl om atleternes nationalitet og Ruslands holdning til de russiske atleters repræsentation ved OL.

4. Alle danske eliteatleter har ret til at udtale sig og ret til ikke at udtale sig
Det er vigtigt for Danmarks Atletkomité at pointere, at uanset hvad vi mener om de russiske eliteatleters eventuelle deltagelse ved OL i Paris, så er det de danske eliteatleters ret at mene og udtale sig, som de vil. Samtidig ønsker vi at understrege, at de danske eliteatleter også har retten til ikke at ville udtale sig om situationen, hvis de ønsker dette.

Vi støtter og står sammen med de danske eliteatleter i retten til det personlige valg, uanset om de vælger at tage stilling eller ej, og om de selv vælger at boykotte eller stille op i konkurrencer, hvis der er russiske atleter, som deltager.

For mere information