Strategisk mærkesag

Atleternes politiske stemme

Danmarks Atletkomité vil tage medansvar for, at eliteidrætten udvikler sig med sunde værdier.
Danmarks Atletkomité vil tage medansvar for, at eliteidrætten udvikler sig med sunde værdier.

Den nordiske model og dens værdisæt er unik, og vi mener, at danske eliteatleter med tilstedeværelsen af eliteidrættens præmis først og fremmest skal kunne præstere og konkurrere i et sundt miljø og med høj trivsel.

Med det afsæt ønsker vi at styrke vores rolle ved at være en markant og tydelig aktør i det nationale og internationale idrætspolitiske landskab og i visse tilfælde i de danske medier.

Formålet er at være eliteatleternes fælles talerør og at arbejde for at fremme alle danske eliteatleters forhold, vilkår og rettigheder.

Vi ønsker at...

  • styrke det internationale samarbejde med de øvrige Nationale olympiske og paralympiske komitéer og atletkomitéer.

  • have tætte relationer til den Internationale Olympiske og Paralympiske Atletkomité.

Samtidig vil vi i den nationale politiske kontekst være en tydelig spiller i forhold til at sikre og fremme eliteatleters interesser og vilkår på tværs af sportsgrene. Det betyder, at også vi vil:

  • påpege potentialer og problematikker samt gå i dialog med relevante beslutningstagere – så vidt muligt i samspil med DIF og Team Danmark.

For mere information