Strategisk mærkesag

Atleternes miljø og rammer

Elitesportens miljø er afgørende for udviklingen af eliteatleters sportskarriere. Det er ikke nok at fokusere på eliteatletens fysiske formåen, men nødvendigt at hele miljøet sættes under loop, for at eliteatleten udvikler sig.
Elitesportens miljø er afgørende for udviklingen af eliteatleters sportskarriere. Det er ikke nok at fokusere på eliteatletens fysiske formåen, men nødvendigt at hele miljøet sættes under loop, for at eliteatleten udvikler sig.

Elitesportens miljø rummer mange aspekter, der hele tiden kan udvikles og reguleres. Miljøet består af lige dele struktur og dynamik, som sammen skaber en kultur med iboende adfærd og vaner. Vi er opmærksomme på, at hvert forbund og hver eliteidræt har strukturer og dynamikker, som påvirker, udvikler og regulerer miljøet i og omkring eliteatleterne.

Derfor er de danske elitesportsmiljøer afgørende for den kultur, vi skaber i eliteidrætten som helhed såvel som hos de enkelte eliteatleter. I den forbindelse har vi brug for aktivt at udvikle de bannerførere, der skal føre en sund og stærk eliteidrætskultur videre år for år.

Vi ønsker at...

  •  tage medansvar for eliteidrættens udvikling, f.eks. ved at eliteatleterne kan arbejde og træne under forhold i elitesportsmiljøer, hvor de nødvendige økonomiske rammer er til stede.

  • have en målrettet indsats i samarbejde med DIF og Team Danmark med fokus på at fremme alle tre parametre er et eksempel på, hvordan vi ønsker at bidrage og understøtte.

Vi må erkende, at vi lever i en tid, hvor økonomi, viden samt faciliteter har en betydning for, hvor godt Danmarks eliteatleter klarer sig i jagten på toppræstationer.