Dansk Svæveflyver Union

Dansk Svæveflyver Union

Fasterholtvej 10
7400 Herning
Tlf. 97 14 91 55
dsvu@dsvu.net

 

Aktiviteter

Svæveflyvning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)

Ingen

Om Dansk Svæveflyver Union

Medlemsudvikling