Lovgivning om Idræt

DIF-idrætten har som uafhængigt foreningsliv vores egne regler og rammer for alt det der vedrører selve idrætten og foreningernes daglige virke. Så vi er ikke som sådan reguleret af én ”idrætslov”.
DIF-idrætten har som uafhængigt foreningsliv vores egne regler og rammer for alt det der vedrører selve idrætten og foreningernes daglige virke. Så vi er ikke som sådan reguleret af én ”idrætslov”.

Dette ud fra et armslængdeprincip, hvor staten ikke kan / skal blande sig i vores centrale virke.  Dvs. den centrale lovgivning på vores område derfor også er lovgivning ift.  øvrige vilkår – herunder den økonomiske støtte til foreningslivet. 

Der findes derudover love og bekendtgørelser vedrørende mange andre forhold, som fx og skat og miljø, som i varierende omfang har betydning for idrætsforeningernes vilkår og den organiserede idræt generelt. Ovennævnte er dog de helt centrale.

Love med særlig betydning for idrætten

- Udlodningsloven fastsætter og fordeler overskuddet fra lottomidler til en række kulturelle og humanitære formål – og primært til foreningslivet. Heraf går en andel til idrættens landsorganisationer.

- Folkeoplysningsloven sikrer kommunal støtte til den frie folkeoplysende virksomhed. Det indebærer bl.a. den lokale idræt i form af tilskud til foreningernes idrætsaktiviteter og -faciliteter.

- Eliteidrætsloven giver rammerne for Team Danmarks virke som en statslig selvejende institution der giver en ekstra understøttelse af dansk eliteidræt. - Dopingloven gør det strafbart at forhandle, ind- og udføre samt besidde dopingmidler.

- Børneattestloven har til formål at hjælpe os med at forhindre pædofile og seksuelle krænkere i at få direkte kontakt med børn og unge under 15 år i idrætsforeningerne.

Har du spørgsmål?