Kongens fægtebog fra 1606

Christian d. 4.'s italienske fægtelære, Salvatore Fabris, skrev en fægtebog til kongen. I årene 1601 til 1607 var den verdensberømte fægtelære i Danmark og underviste den unge konge i både fægtekunsten og italiensk.
Christian d. 4.'s italienske fægtelære, Salvatore Fabris, skrev en fægtebog til kongen. I årene 1601 til 1607 var den verdensberømte fægtelære i Danmark og underviste den unge konge i både fægtekunsten og italiensk.

I 1606 udkom Christian den 4.’s fægtebog, den første bog i Danmark forsynet med kobberstukne illustrationer. Forfatteren er Salvator Fabris, en af datidens mest berømte fægtemestre, som Christian den 4. havde truffet i Paris og fik overtalt til at blive kongens fægtemester i København.

Det var under Salvator Fabris' ophold i København, at han skrev den berømte bog, der blev udgivet af bogtrykker Henrik Waldkirch.

Bogen er digitaliseret og kan ses her: Christian IV's fægtebog

Verdensberømt fægtelærer: Salvatore Fabris

Italieneren Salvatore Fabris (1555-1617) levede en stor del af sit liv som fægtelære ved det danske hof, hvor han underviste både kongen og hans officerer. Han begyndte at skrive på bogen i 1601 og fem år senere blev den trykt i Danmark med smukke kobberstik udført af den kendte, danske tegner Holbæk.

Bogen er forsynet med et billede af kongen som start på den første del af boget (af seks). På side 150 fremgår også dette billede af fægtelæren selv. 

For mere information