Sankt Hans i Roskilde

Der udvikles og etableres en friluftspavillon i en gammel driftsbygning på det tidligere psykiatriske hospital, hvor der bliver direkte adgang til Roskilde Fjord og parkområdet, hvormed der skabes en base for mange og varierede outdoormuligheder med børn og unge både på vand og i parken.
Der udvikles og etableres en friluftspavillon i en gammel driftsbygning på det tidligere psykiatriske hospital, hvor der bliver direkte adgang til Roskilde Fjord og parkområdet, hvormed der skabes en base for mange og varierede outdoormuligheder med børn og unge både på vand og i parken.

Projektet kort fortalt

Roskilde Kommune er i gang med at omdanne hele Sankt Hans området til en ny bydel med masser af grønne områder og adgang direkte til Roskilde Fjord. Friluftspavillonen bliver en katalysator for hele byudviklingen og et godt eksempel på, hvordan man kan indtænke idræt og friluftsliv tidlig i byudviklingsprojekter, så der skabes liv i området fra dag et. Projektet har også en interessant bæredygtighedsdagsorden, og viser eksempel på hvordan en gammel bygning man transformeres til et nyt formål frem for at bygge nyt.

Beliggenhed

Friluftspavillonen etableres i den gamle varmecentral, der er beliggende centralt i Sankt Hans området (se rød cirkel) blot 100 meter fra fjorden og omgivet af natur, parklandskab og hyggelige byrum.

Foran friluftspavillonen er en lille parkeringsplads, som kan omdannes til en aktivitetsplads med formidling, wayfinding og introducerende outdoorfaciliteter.

Friluftspavillonens beliggenhed er desuden et oplagt pittstop for alle der går, cykler eller løber fra Roskilde til Boserup Skov.

Sankt Hans området er under rivende udvikling som Roskildes nye bydel, og der etableres børneinstitutioner i området, som får friluftspavillonen som oplagt base for aktiviteter og læring i naturen både til lands og vands

Fakta om friluftspavillonen

Projektejer: Roskilde Kommune er projektejer og projektleder. Udviklingsprocessen finder sted i foråret 2024 og omfatter en række brugerinvolverende workshops med deltagelse af institutioner, skoler, foreninger og andre kommende brugere af friluftspavillonen.

Forventede etableringsomkostninger: Projektet har en forventet samlet anlægsomkostning på 1,5 mio. kr. til selve friluftspavillonen samt yderligere 200.000 kr. til supplerende faciliteter i området, det kunne fx være bådebro, balancebaner, faste orienteringsposter eller pumptrack.

Tilknyttet tegnestue: Spektrum Arkitekter (http://spektrumarkitekter.com/da/)


Finansiering:
Nordea-fonden og Roskilde Kommune finansierer hver 50% af anlægsomkostningerne samt eventuelle faciliteter i området til diverse aktiviteter med børn og unge

Kontakt