Vifdam Park i Kolding

I Kolding udvikles og bygges en grøn friluftspavillonen i byparken Vifdam Park, der er centralt placeret i Kolding by nær Slotssøbadet og med børneinstitutioner og skoler lige rundt om hjørnet.
I Kolding udvikles og bygges en grøn friluftspavillonen i byparken Vifdam Park, der er centralt placeret i Kolding by nær Slotssøbadet og med børneinstitutioner og skoler lige rundt om hjørnet.

Projektet kort fortalt

Projektet i Vifdam Park er et rigtigt parkprojekt, der viser eksempel på, hvordan vi kan skabe bedre rammer og attraktive outdoormuligheder for børn i byens små og store parker.

Friluftspavillonen bliver en base, som institutioner, skoler og børnefamilier kan bruge, når de er i parken. Og med opholdsrum, depot og forskellige supplerende faciliteter bliver der gode muligheder for sjove aktiviteter med børn i den lille bypark.

Kolding er Danmarks 8. største by og projektet viser, at outdoor ikke kun er for landdistrikterne men også kan finde sted helt inde i de større byers grønne byrum.

Beliggenhed

Vifdam park er central placeret i Kolding by tæt på stationen, og med både skoler, institutioner og foreninger i nærheden.

Friluftspavillonen etableres ved den sydvestlige indgang til parken (markeret med rød cirkel)

Friluftspavillonen bliver således både en base for aktiviteter og en "port" til parken, hvis man kommer fra Låsbygade.

Parken i sig selv giver mulighed for mange aktiviteter med børn, men friluftspavillonen vil også blive udgangspunkt for ture til nærliggende grønne områder f.eks. Slotssøen.

Fakta om friluftspavillonen

Projektejer: Kolding Kommune er projektejer og projektleder. Udviklingsprocessen finder sted i foråret 2024 og omfatter en række brugerinvolverende workshops med deltagelse af institutioner, skoler, foreninger og andre kommende brugere af friluftspavillonen.

Forventede etableringsomkostninger: Projektet har en forventet samlet anlægsomkostning på 1 mio. kr. til selve friluftspavillonen samt yderligere 200.000 kr til supplerende faciliteter i området fx. balancebane, afmærkede ruter, orienteringsposter og pumptrack.

Tilknyttet tegnestue: Labland (www.labland.dk)

Finansiering: Nordea-fonden og Kolding Kommune finansierer hver 50% af anlægsomkostningerne samt eventuelle faciliteter i området til diverse aktiviteter med børn og unge

Kontakt