Taastrup idrætspark

Der udvikles og bygges en friluftspavillonen i park- og naturområdet ved Taastrup idrætscenter. I umiddelbar nærhed af idrætscentret er der både skole, daginstitutioner, en spejdergruppe og boligområder, som vil kunne få glæde af friluftspavillonen.
Der udvikles og bygges en friluftspavillonen i park- og naturområdet ved Taastrup idrætscenter. I umiddelbar nærhed af idrætscentret er der både skole, daginstitutioner, en spejdergruppe og boligområder, som vil kunne få glæde af friluftspavillonen.

Projektet kort fortalt

Projektet viser eksempel på, hvordan man kan introducere outdooraktiviteter for børn og unge i grønne områder omkring idrætsparker. Herudover vil de mere traditionelle idrætsgrene, der bruger idrætscentret, kunne gøre brug af friluftspavillonen og blive introduceret til outdoor som supplement til deres idræt.

Området omkring Taastrup idrætscenter rummer allerede en række udendørs idrætsfaciliteter i tilknytning til idrætshallen. Det er f.eks. udendørs træningsredskaber, padeltennis og boldbaner. Området hænger sammen med Mølleparken, hvor der er stier, faste orienteringsposter og discgolf. Og herfra er der videre sammenhæng til hele Kongsholmsparken i Albertslund Kommune og Store Vejleådalen.

Friluftspavillonen bliver således både en base for de nære aktiviteter med børn og unge og et udgangspunkt for længere ture. Høje Taastrup Komme er en vestegnskommuner og projektet bliver et eksempelprojekt, som kan vise vejen for øvrige kommuner på den københavnske vestegn

Beliggenhed

Friluftspavillonen etableres i den sydlige del af Taastrup Idrætspark (se rød cirkel) på kanten til Mølleparken, der er en naturpræget park med skovbevoksning, sø og å.

Friluftspavillonen binder Taastrup Idrætspark sammen med Mølleparken og skaber en forbindelse, der både kan få idrætsudøvere til naturen og de mere naturinteresserede bliver også blive knyttet tættere til idrætsfaciliteterne ved Taastrup Idrætscenter.

I området ved Taastrup Idrætscenter er der fodboldbaner, padelbaner, forhindringsbane og mulighed for at supplere med flere idrætsfaciliteter.

I mølleparken er der stier samt en discgolfbane og faste orienteringsposter.

Der er desuden ganske kort afstand til Kongsholmparken, hvor der er mtb-spor, naturlegepladser og løberuter.

I umiddelbart nærhed af friluftspavillonen er der skole, institutioner og foreninger, bl.a. er der to spejdergrupper.

Fakta om friluftspavillonen

Projektejer: Høje-Taastrup Kommune er projektejer og projektleder. Udviklingsprocessen finder sted i foråret 2024 og omfatter en række brugerinvolverende workshops med deltagelse af institutioner, skoler, foreninger og andre kommende brugere af friluftspavillonen.

Forventede etableringsomkostninger: Projektet har en forventet samlet anlægsomkostning på 1 mio. kr. til selve friluftspavillonen samt yderligere 200.000 kr. til supplerende faciliteter i området, det kunne fx være balancebane, afmærkede ruter eller pumptrack.

Tilknyttet tegnestue: Schønherr (https://schonherr.dk/)


Finansiering:
Nordea-fonden og Høje-Taastrup Kommune finansierer hver 50% af anlægsomkostningerne samt eventuelle faciliteter i området til diverse aktiviteter med børn og unge

Kontakt