Kongshøj Skov i Aalborg

Der udvikles og bygges en grøn friluftspavillon ved Kongshøj Skov, der er en byskov i den sydlige del af Aalborg. Pavillonen bliver porten fra byen til skoven og det naturlige udgangspunkt for aktiviteter i skoven. I nærheden er der både skole, institution, idrætsforening og boligområder.
Der udvikles og bygges en grøn friluftspavillon ved Kongshøj Skov, der er en byskov i den sydlige del af Aalborg. Pavillonen bliver porten fra byen til skoven og det naturlige udgangspunkt for aktiviteter i skoven. I nærheden er der både skole, institution, idrætsforening og boligområder.

Projektet kort fortalt

Projektet viser eksempel på hvordan der kan skabes gode muligheder for outdooraktiviteter med børn i byskove. Friluftspavillonen ved Kongshøj Skov i den sydlige del af Aalborg bliver en base for skoler, institutioner, foreninger og børnefamilier fra den sydlige del af Aalborg i bydelen Gug og Visse. Friluftspavillonen bliver således et mødested for mange aktører, der introducerer børn og unge for outdoor og friluftsliv..

Beliggenhed

Friluftspavillonen etableres ved parkeringsplads i den nordlige del af Kongshøj Skov og bliver den naturlige ankomst til skoven, når man ankommer fra Aalborg.

Friluftspavillonen er placeret bynært med både Gug og Visse ganske tæt på. Inden for få hundrede meter er der både Gug Boldklub, Gug Skole og GUG børnehave, som bliver nogle af de daglige brugere.

Friluftspavillonen bliver både en base for aktiviteter og en "port" til skoven, hvis man kommer fra Aalborg.

I Kongshøj Skov er der både mtb-spor, vandrestier og muligheder for mange aktiviteter.

Der foregår også en del naturpleje i skoven bl.a. med græssende dyr. Skoven er derfor også et oplagt sted til naturformidling, hvor børn og unge stifter bekendtskab med naturformidling gennem et aktivt friluftsliv.

Fakta om friluftspavillonen

Projektejer: Aalborg Kommune er projektejer og projektleder. Udviklingsprocessen finder sted i foråret 2024 og omfatter en række brugerinvolverende workshops med deltagelse af institutioner, skoler, foreninger og andre kommende brugere af friluftspavillonen.

Forventede etableringsomkostninger: Projektet har en forventet samlet anlægsomkostning på 1 mio. kr. til selve friluftspavillonen samt yderligere 200.000 kr. til supplerende faciliteter i området, det kunne fx være balancebane, afmærkede ruter, orienteringsposter eller pumptrack.

Tilknyttet tegnestue: Matters (https://www.mttrs.dk)


Finansiering: Nordea-fonden og Aalborg Kommune finansierer hver 50% af anlægsomkostningerne samt eventuelle faciliteter i området til diverse aktiviteter med børn og unge

Kontakt