Diversitet: DIF-idrætten indfrier målsætning

Rikke Rønholt Albertsen (tv) og Sanne Søhe (th). Foto: Lars Møller
Nye tal viser, at målet om en 30/70-fordeling af kønnene i DIF-idrættens bestyrelser er nået.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Morten Bolvinkel
13. maj 2024
Nye tal viser, at målet om en 30/70-fordeling af kønnene i DIF-idrættens bestyrelser er nået.

32 procent. 

Så stor er den samlede andel af kvinder i bestyrelserne på tværs af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og de 62 specialforbund.

Det er en stigning på tre procentpoint - eller 10 kvinder - i forhold til 2023, og dermed er målet om en 30/70-fordeling af kønnene i DIF-idrættens politiske ledelse nået. 

”Vi har stræbt efter at indfri 30/70-fordelingen inden 2025, og det har vi nu gjort. Det er rigtig godt, men det betyder ikke, at vi stopper med at have fokus på diversitet og inklusion”, siger DIF’s bestyrelsesmedlem Rikke Rønholt Albertsen.

"Vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund, og alle skal føle sig velkomne." Rikke Rønholt Albertsen, bestyrelsesmedlem i DIF

Skal afspejle samfundet   
I DIF-idrætten vil der fortsat blive arbejdet for at fremme diversiteten, hvor kønsfordelingen er ét af flere fokusområder, ligesom bestyrelserne er ét af flere steder i organisationerne, der skal være øje for diversitet. 

”Diversitet kan være med til at styrke kvaliteten i ledelsen såvel som i organisationer bredt set. I idrætten skal vi derfor arbejde for at gøre os attraktive for kvalificerede mænd og kvinder i alle aldre med alle typer baggrunde. Vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund, og alle skal føle sig velkomne,” siger Rikke Rønholt Albertsen.

Hun er én af fire kvinder i DIF’s bestyrelse, som netop har fundet sin nye sammensætning. Blandt de øvrige kvinder er 34-årige Camilla Lyngsø fra Dansk Skøjte Union, som blev valgt ind i bestyrelsen på årsmødet i forrige weekend.  

20 kvinder er formænd 
Der kan også nævnes mange eksempler på specialforbund, der har fået flere kvinder i bestyrelserne de senere år.  

For eksempel Dansk Rugby Union, hvor fire ud af syv medlemmer er kvinder - herunder både formanden og næstformanden. Og Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU), hvor det også en kvinde, der er formand. 

”Langt de fleste i vores idræt er mænd, så vi arbejder generelt for at trække flere kvinder til. Men til trods for kønsfordelingen i medlemstallene, er kvinderne fint repræsenteret i både forbundsbestyrelsen og også i nogle af klubbernes bestyrelser,” indleder DHPU’s formand Sanne Røhe og fortsætter:

”Jeg bilder jeg mig jo ind, at jeg blev valgt som formand på baggrund af mine kompetencer og ikke mit køn. Sådan skal det også være, men når det er sagt, så giver det bestemt også noget positivt til en bestyrelse, når der ikke kun er mænd og mandehørm eller kvinder og kvindehørm. Jeg oplever, at det kan give en bredere dialog med flere perspektiver og også en fin gensidig respekt,” siger Sanne Røhe. 

I DHPU er to ud af fem bestyrelsesmedlemmer kvinder, og ifølge formanden viser diversiteten i bestyrelsen sig også på aldersspændet og i forhold til medlemmernes baggrund. Sanne Røhe er én ud af 20 kvindelige formænd/forpersoner i DIF-idrætten i 2024. 

FAKTA OM KØNSFORDELING I DIF-IDRÆTTENS BESTYRELSER

•    I 2024 er andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer 32 pct. Til sammenligning var tallet 29 pct. i 2023, 28 pct. i 2022 og knap 23 pct. i 2018.

•    32 specialforbundsbestyrelser har en kønsfordeling på mindst 30 pct. af begge køn. Til sammenligning var tallet 26 i 2023, 25 i 2022 og 16 i 2018.

•    I 2024 er antallet af forbund uden kvinder i bestyrelsen faldet fra 3 til 2 i forhold til 2023. I 2022 var tallet fire, mens der i 2018 var otte forbund, der ikke havde kvinder i bestyrelsen.

•    Antallet af kvindelige formænd/forpersoner er fortsat stigende. I 2024 er 20 af 63 formænd/forpersoner kvinder. I 2023 var tallet 15, mens der var 13 i 2022 og kun syv i 2018.

•   Det er med forskel, om det enkelte forbund kalder det en "formand" eller en "forperson".

•   I 2003 blev den første undersøgelse af kønsfordelingen i DIF-idrættens bestyrelser gennemført. Siden kom der et øget fokus på at fremme diversiteten.

•    DIF’s udviklingsudvalg har udarbejdet anbefalinger til den kommende diversitetsstrategi for DIF-idrætten.