Debatindlæg

Fællesskaberne binder os sammen som aldrig før

Kronikken er skrevet af Hans Natorp, formand i DIF; Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI og kulturminister Jakob Engel-Schmidt og bragt i Kristeligt Dagblad 6. april 2024.
6. apr 2024
Kronikken er skrevet af Hans Natorp, formand i DIF; Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI og kulturminister Jakob Engel-Schmidt og bragt i Kristeligt Dagblad 6. april 2024.

Når floorballholdet i Bruunshåb/Tapdrup IF ved Viborg mødes til træning mandag aften, blandes lyden af stavslag i hallen med højlydte udbrud og grin. Det sociale er i højsædet, og deltagerne får både rørt kroppen og lattermusklerne. Der er plads til alle på holdet, uanset alder, køn og niveau. Det vigtigste er, at man er klar på at få sved på panden og et smil på læben sammen med resten af holdet under træning og til de årlige sammenkomster.

Siden opstarten i 2022 har holdet været en stor succes, og den er bare ét af mange gode eksempler på de fællesskaber, der blomstrer op i hele landet i øjeblikket. Ved hjælp af nogle stærke tovholdere er holdet gradvist blevet større og udgør i dag et velfungerende floorballtilbud for både kvinder og mænd.

Medlemmerne strømmer til
Floorball er bare et af mange gode idrætstilbud med fokus på motion og sociale fællesskaber, der appellerer bredt og trækker flere og flere medlemmer ind i landets idrætsforeninger. Alene i de seneste to år er medlemstallene i foreningerne i DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) steget med næsten 200.000. Det viser de netop opdaterede medlemstal for 2023.

I en tid, hvor konkurrencen om danskernes tid er hårdere end nogensinde, kan man på ingen måde tage for givet, at det strømmer ind i foreningerne med borgere i alle aldre. Det vidner derfor om, at danskerne i høj grad fortsat efterspørger stærke fællesskaber. Og det vidner om, at vi er lykkes med at skabe bedre rammer om de frivillige foreninger. Men mest af alt vidner det om det store arbejde, der ydes ude i foreningerne for både at drifte og udvikle tilbuddene, så de passer til motions- og idrætsvaner, der er under konstant forandring.

Derfor er det heller ikke et tilfælde, at vi nu for alvor begynder at høste frugterne af et langt og sejt arbejde, der er lavet i DIF’s specialforbund og DGI’s landsdelsforeninger – og ikke mindst blandt de mange frivillige kræfter rundt i landets flere end 11.000 foreninger.

Vi sender igen et kæmpestort tak til alle jer, der tager en tørn derude, hvad end det er som bestyrelsesformand, som tøjvasker, som træner, dommer eller som kasserer.

Fælles idrætsvision har gjort en forskel
Den seneste udvikling peger også i retning af, at det store arbejde i Danmarkshistoriens største idrætspartnerskab ’Bevæg dig for livet’ begynder at bære frugt. Tilbage i 2014 fødte DGI og DIF en ambitiøs vision om, at Danmark skulle være den mest idrætsaktive nation i verden. Det betød selvfølgelig en målsætning om at få mange flere budt velkommen i foreningerne, men samtidig ønskede man at tage ansvar for, at flere også blev aktive uden for idrætsforeningerne.

Den ambitiøse målsætning gjorde, at der måtte tænkes i helt nye baner. For hvordan gør vi idrætsforeningerne interessante for nye generationer, der måske har andre forventninger til deres idrætsliv? Hvordan motiverer vi de ikke-motionsvante voksne til at være aktive? Og hvordan skaber vi et attraktivt alternativ til de mange andre muligheder, man har at vælge imellem som ”kultur- og fritidsforbruger” i dag?

Med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden gik DGI og DIF i gang med at nytænke og udvikle over hundrede motionstilbud med lave barrierer for deltagelse. Ligesom der blev skabt nye events og samarbejdsaftaler med en lang række kommuner om aktivering af borgere gennem målrettede indsatser.  

"Mest af alt vidner det om det store arbejde, der ydes ude i foreningerne for både at drifte og udvikle tilbuddene, så de passer til motions- og idrætsvaner, der er under konstant forandring."

Fejl er en forudsætning for succes
I alle store udviklingsindsatser er det en præmis, at ikke alt kan lykkes. Derfor er én af nøglerne til succes at skære til og skifte retning, hvis det ikke går som forudset.

Netop derfor har tilgangen fra starten været eksperimenterende, og den er løbende blevet rettet til på baggrund af både interne og eksterne evalueringer.

Det har betydet, at der er blevet skåret ind til benet og optimeret i både indsatser og tilbud, så der i dag står gennemtestede og effektive tilbud såsom MotionsFloorball, Five-a-side-Håndbold og Fodbold Fitness tilbage, der alle har bidraget til den flotte medlemsfremgang.

Derudover har Bevæg dig for livets mange visionskommuner løbende forankret gode arbejdsgange på tværs af forvaltninger, som vil leve videre og bidrage til endnu mere fysisk aktivitet i fremtiden. Og så kender de fleste danskere nok efterhånden også flagskibseventet Royal Run, der i stor stil har bidraget til at få endnu flere danskere til at snøre løbeskoene. Af de flere end 500.000 solgte startnumre i Royal Run siden 2018, er det faktisk for hver tredje deltager første gang, de deltager i et motionsløb. 

Færre politiske benspænd
Også fra politisk side bakkes der op om et stærkt foreningsliv, og for første gang nogensinde fylder området et helt kapitel i SVM-regeringens regeringsgrundlag. Og allerede et år inde i regeringsperioden er de pæne ord fulgt op af handling.

Senest har regeringen præsenteret planen, der skal gøre det lettere at få adgang til en bankkonto, så de frivillige ikke skal rende spidsrod fra pengeinstitut til pengeinstitut.

Netop nu arbejder Kulturministeriet intensivt på den samlede plan, der skal sætte foreningslivet fri for bøvl, benspænd og bureaukrati. For som kulturministeren flere gange har sagt det, er det en af regeringens helt store prioriteter at få løftet byrderne og bøvlet væk fra de tusindvis af frivillige, som får vort land til at hænge sammen. Et arbejde, hvor regeringen naturligvis arbejder tæt sammen med DIF og DGI.

Samtidig er der i de seneste ni år med Bevæg dig for livet kommet god hjælp og nødvendigt modspil udefra gennem samarbejde med både kommuner og andre organisationer. Igen er det ikke alle samarbejder, der har udmøntet sig i langvarige resultater og blivende partnerskaber, men det har alt sammen bidraget til, at vi forhåbentlig alle er blevet klogere.

Vi er ikke færdige
De seneste års udvikling er positiv og har – efter nedgang i corona-årene - resulteret i et rekordhøjt antal medlemmer i DGI og DIF’s idrætsforeninger. De nye tal viser, at der nu er langt over 2,4 millioner medlemmer, men det giver hverken anledning til at slå op i banen eller hvile på laurbærrene. Det er vigtigt, at vi fortsætter det gode arbejde med at udvikle idrætten, så flest muligt kan se sig selv i idrættens fællesskaber. Derfor vil vi knokle videre for at skabe de bedst mulige rammer om idrætten, og så vil vi i de kommende år sætte endnu mere fokus på de gode rammer for de altafgørende frivillige kræfter. For de er limen i Foreningsdanmark.

I sidste ende er ambitionen og det fælles ønske at få endnu flere med i foreningsfællesskaberne. Holdet i Bruunshåb/Tapdrup IF er et godt eksempel på, hvordan fællesskaberne kan blive ved med at være relevante for danskere gennem hele livet, hvis vi skaber fællesskaber, der passer til de steder, hvor danskerne er i deres liv.

Der er med andre ord meget mere at tage fat på i de kommende år både i idrætsforeningerne og politisk, så vi fortsat kan sikre relevante fællesskaber for danskere i alle afskygninger og aldre. Og den opgave ser vi frem til!

Flere nyheder