MEDLEMSTAL

2,4 millioner: Idrætsforeningernes medlemstal slår rekord igen

Tilgangen fortsætter i idrætsforeningerne i DIF og DGI. Det samlede medlemstal var i forvejen rekordhøjt, og nu er det steget med 85.261.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Morten Bolvinkel
4. apr 2024
Tilgangen fortsætter i idrætsforeningerne i DIF og DGI. Det samlede medlemstal var i forvejen rekordhøjt, og nu er det steget med 85.261.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI kunne sidste år præsentere et historisk højt medlemstal i landets idrætsforeninger, og nu kan de to organisationer igen melde om fremgang. 

 

”Det er helt fantastisk, og vi er selvsagt stolte over udviklingen og den nye rekord." Hans Natorp, formand for Danmarks Idrætsforbund

Den nye opgørelse af medlemstallene for 2023 viser, at foreningerne i DIF og DGI har fået yderligere 85.261 medlemmer. Dermed er det samlede medlemstal oppe på 2.424.915.

”Det er helt fantastisk, og vi er selvsagt stolte over udviklingen og den nye rekord. Det vidner om, at de mange gode idrætstilbud appellerer bredt, og vi må igen sende en særlig tak til de frivillige i idrætten. Det er dem, der får det hele til at køre ude i foreningerne i det daglige”, siger DIF-formand Hans Natorp.    

Corona var en udfordring for idrætsforeningerne, men efter pandemien gik medlemskurven i den grad opad igen. De seneste to år er det samlede medlemstal vokset med næsten 200.000, og dermed er tallet nu for første gang over 2,4 millioner medlemmer.        

”At vi har så stor en fremgang i medlemstallene er jo først og fremmest glædeligt, fordi de aktive fællesskaber bidrager til vores fysiske, sociale og mentale sundhed. Der er fremgang i alle aldersgrupper, og det er med til at understrege, hvor meget idrætsforeningerne betyder for børn, unge og voksnes liv,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Fælles idrætsvision har gjort en forskel 
Siden 2015 har DIF og DGI arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er at få flest mulige borgere til at bevæge sig, og visionen er at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. 

I de første år blev der udviklet og implementeret en lang række indsatser og nye idrætskoncepter. Mange af dem bidrager nu til den samlede medlemsvækst i idrætsforeningerne og er så forankrede, at de vil leve videre efter 2024, når den oprindelige visionsperiode i ’Bevæg dig for livet’ udløber. 

Den fælles interesse i DIF og DGI er at få endnu flere aktive borgere og medlemmer i idrætsfællesskaberne. Derfor vil de to organisationer fortsætte samarbejdet i ’Bevæg dig for livet’ i de kommende år på udvalgte områder og sætte endnu mere fokus på vigtigheden af frivillighed i idrætsforeningerne. 

FAKTA OM MEDLEMSTALLENE

Det samlede medlemstal for DIF og DGI er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlemmer af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2023, og et aktivitetsmedlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året. 

Det er muligt at dykke ned i tallene for de to organisationer på henholdsvis www.dif.dk/medlemstal og www.dgi.dk/medlemstal 

Medlemstal for 2023 (udvikling fra 2022 i parentes):
Unikke medlemskaber på tværs af DIF og DGI’s foreninger: 2.424.915 (+85.261)
Danmarks Idrætsforbund (DIF): 2.076.213 (+ 59.953) 
DGI: 1.867.765 (+ 96.119)

Medlemsudvikling for aldersgrupper (årgange/medlemmer/udvikling/udvikling i procent)
0-6 år          222.482         +8.458            +3,95%
7-12 år         433.443         +5.906            +1,38%
13-18 år        295.797        +12.624            +4,46%
19-24 år       168.595          +7.463            +4,63%
25-39 år       327.110          +17.491            +5,65%
40-59 år       500.156         +9.475            +1,93%
60-69 år       236.292        +11.930           +5,32%
70+ år          241.040         +11.914            +5,20%
I alt            2.424.915       +85.261            +3,64%

Medlemstal fordelt på køn (udvikling fra 2022 i parentes):
Kvinder: 1.051.223 (+43.400) 
Mænd: 1.370.537 (+42.499)
Anden: 3.155 (-638) *

Største idrætter (udvikling fra 2022 i parentes): 
Fodbold: 383.941 (+13.997)
Gymnastik: 302.869 (+19.972)
Svømning: 255.745 (+5.213)
Fitness: 207.070 (+26.815)
Golf: 167.408 (-2.146)

Regionale medlemstal (udvikling fra 2022 i parentes):
Fyn: 210.603 (+8.813)
Hovedstaden: 702.465 (+29.918)
Midtjylland: 599.003 (+19.652)
Nordjylland: 250.087 (+6.479)
Sjælland: 341.399 (+10.003)
Sønderjylland: 316.156 (+9.972)

* Idrætsforeninger opgør medlemmer efter køn, hhv. mand, kvinde eller anden kønsidentitet. Tallet vedr. ’anden kønsidentitet’ beror på et skøn fra den enkelte forening. 

FAKTA OM BEVÆG DIG FOR LIVET

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DIF og DGI arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden fra 2015-2025. ’Bevæg dig for livet’ er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie, og siden starten er der blandt andet udviklet et hav af idrætskoncepter (Fodbold Fitness, Five-a-side Håndbold, Voksenfjer mv.), tilbudt rådgivning og gennemført kampagner samt events som Royal Run. Derudover er der indgået aftaler med en lang række visionskommuner, som har forpligtet sig til at arbejde målrettet med visionen.