Opdateret den 21/12-2023

Ny forsikringsordning – samme dækning

Fra årsskiftet varetages Idrættens forsikringer af flere selskaber, men dækningen forbliver uændret. Bliv samtidig klogere på, hvordan skaderne skal anmeldes ved forsikringsskiftet.
17. nov 2023
Fra årsskiftet varetages Idrættens forsikringer af flere selskaber, men dækningen forbliver uændret. Bliv samtidig klogere på, hvordan skaderne skal anmeldes ved forsikringsskiftet.

Idrætsforeningernes fælles forsikringsordning, også kendt som Idrættens forsikringer, har siden 2005 ligget hos Tryg. Fra årsskiftet placeres ordningerne i tre forskellige selskaber, men dækningen ændres ikke.
I de fælles forsikringer, som er tegnet af DIF og DGI, vil der fortsat være:

 1. Ansvarsforsikring
 2. Lovpligtig og supplerende arbejdsskadeforsikring
 3. Rejseforsikring
 4. Retshjælpsforsikring
 5. Psykologisk krisehjælp

Ordningerne dækker som hidtil:

 • alle medlemsforeninger, som kan opgøre medlemmer i det Centrale Foreningsregister (CFR), DIF og DGI
 • DIF og specialforbundene
 • DGI og landsdelsforeningerne

Præmien var afgørende

DIF og DGI har været meget tilfredse med samarbejdet med Tryg, men vi har ønsket at tjekke markedsprisen. Derfor har vi gennemført et udbud.

Den nye løsning er samlet set markant billigere, end hvis aftalen med Tryg var blevet forlænget, fordi vi med den nye aftale undgår en stor del af stigningen, der ellers ville have været, hvis vi havde fortsat aftalen med Tryg.

Forsikringsmægler som bindeled

Som noget nyt bliver de kollektive forsikringer betjent af en forsikringsmægler, nemlig Hansson & Partners, Kolding, som bliver bindeled mellem idrætsorganisationerne, foreninger og forsikringsselskaberne.

Vejledning til skadeanmeldes ved fælles forsikringer 2023 og 2024

De fem ordninger er beskrevet på hjemmesiden idraettensforsikringer.dk.

2023-skader
Alle skader frem til og med 31. december 2023 skal fortsat anmeldes til Tryg. og dette gælder også selvom skaden først anmeldes i 2024. Vi opfordrer til, at allerede konstaterede skader anmeldes til Tryg så hurtigt som muligt.

Der anmeldes via dette link:  Hvis skaden er sket - idraettensforsikringer

2024-skader
Alle skader som er sket fra 1. januar 2024, skal anmeldes til forsikringsmægler Hansson & Partner på mail hpadm@hanssonpartners.dk eller på hjemmesiden www.idraettensforsikringer.dk

Opdateret information på idraettensforsikringer.dk efter årsskiftet

Efter årsskiftet vil hjemmesiden være opdateret med de nye opdaterede informationer og kontanktoplysninger. Hjemmesiden vil samtidig have fået et nyt og mere moderne udtryk og vil fremover være optimeret til læsning på mobilen også.

Hjemmesiden vil dog ikke være tilgængelig i første uge af januar pga. systemopdateringer. Man kan kontakte Hansson & Partners, hvis man akut får brug for at anmelde en skade eller modtage rådgivning herom.

De nye forsikringsselskaber

 • Ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: HDI
 • Arbejdsskadeforsikring og psykologisk krisehjælp: Dansk Arbejdsskadeforsikring
 • Rejseforsikring: Gouda/Gjensidige
 • Foreningernes egne forsikringer

Husk, at det stadig er foreningen selv, der skal tegne forsikring, hvis der er brug for andre forsikringer, f.eks. løsøreforsikring eller bygningsforsikring.

Det bemærkes, at de forsikringer, som foreningerne selv har tegnet i Tryg, ikke er berørt af, at de kollektive forsikringer ikke længere er i Tryg.

Ordningerne træder i kraft den 1.1. 2024 og gælder foreløbig i 3 år.

Ved akutte spørgsmål/anmeldelser eller behov for certifikater. skal vores forsikringsmægler Hansson & Partners:

Cecilie Lund Skaarup
Assistant Account Executive
Mobile: +45 28781890
cls@hanssonpartners.dk

Øvrige forsikringsspørgsmål kan rettes til:

Morten Blume
Forsikringskonsulent  DIF og DGI
Mobil 21 79 73 11
Mail morten.blume@dgi.dk

Flere nyheder