Unges trivsel

DIF er med i ny trivselskommission

DIF's udviklingschef, Karin Ingemann, er blevet udpeget som et af de 11 medemmer af regeringens trivselskommission,
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Lars Hestbech
11. aug 2023
DIF's udviklingschef, Karin Ingemann, er blevet udpeget som et af de 11 medemmer af regeringens trivselskommission,

Et stigende antal børn og unge kæmper i dag med dårlig trivsel, og derfor har regeringen har i dag nedsat en trivselskommission. DIF’s udviklingschef, Karin Ingemann, er blevet udpeget som et af de 11 medlemmer af kommissionen.

”At forbedre børn og unges trivsel er en af de vigtigste opgaver i dagens Danmark. DIF er Danmarks største børne- og ungeorganisation med 800.000 medlemmer under 18 år. Vi har derfor masser at byde ind med, og jeg kan også trække på mine erfaringer fra arbejdet med børn og unge i mine tidligere arbejdsfunktioner. Jeg glæder mig enormt meget til arbejdet og til at være med til at gøre en positiv forskel for de unge mennesker,” siger Karin Ingemann.

Karin Ingemann har været udviklingschef i DIF siden 2020. Inden da var hun blandt andet leder af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og kontorchef i Socialstyrelsen for området ’Udsatte Unge og Integration’. I dag er Karin Ingemann desuden forperson for Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

”Børn og unges trivsel er et kerneområde i DIF. Vi har netop vedtaget et helt nyt Børne- og Ungesyn og desuden igangsat det ambitiøse program ’Fremtidens idræt for børn og unge’ med støtte fra A.P Møller Fonden. Jeg ved, at idrætten, holdkammeraterne og de frivillige ude i foreningerne er helt centrale for børn og unges trivsel, så jeg er rigtig glad for, at regeringen efterspørger erfaringerne fra vores område, siger Karin Ingemann.

Målgruppen for trivselskommissionen er børn og unge mellem 0 og 25 år, og kommissionen skal løbende komme med sine anbefalinger og skal senest afslutte sit arbejde ved udgangen af 2024.

KOMMISSIONENS MEDLEMMER

Rasmus Meyer (formand), forstander på Krogerup Højskole

Marie Holt Hermansen, forhenværende formand for Danske Skoleelever

Khalil Abdeddaim, playmaker (frivillig træner), GAME

Hanne Kirk, programleder, COOP Crew

Karin Ingemann, udviklingschef, Danmarks Idrætsforbund

Christine Ravn Lund, forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd

Andreas Rasch Christensen, forskningschef, VIA University College

Simon Calmar Andersen, chef i TrygFondens Børneforskningscenter, professor i Statskundskab, Aarhus Universitet

Lene Tangaard, rektor, Designskolen Kolding

Vibeke Jenny Koushede, professor og institutleder, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Mie Oehlenschläger, uafhængig tech- og policyrådgiver

KOMMISSIONENS TEMAER

1) Fællesskaber og relationer

2) Tidlig indsats og forebyggelse

3) Livsmod og robusthed

4) Det gode digitale liv

Flere nyheder