Dansk idræt skal være grønnere

Idrætten skal være grønnere og mere klimavenlig. Et af midlerne er den ny, interne grønne certificeringsordning ’Grøn idræt’, som netop er blevet vedtaget på DIF’s årsmøde 2023.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Jacob Andersen
29. apr 2023
Idrætten skal være grønnere og mere klimavenlig. Et af midlerne er den ny, interne grønne certificeringsordning ’Grøn idræt’, som netop er blevet vedtaget på DIF’s årsmøde 2023.

Næsten hver anden dansker er medlem af et lokalt foreningsfællesskab, og hver dag benytter medlemmerne i eksempelvis fodboldklubberne, sejlsportsklubberne og badmintonklubberne landets over 10.000 idræts- og foreningsfaciliteter.

Det kræver mange energimæssige ressourcer at holde idræts- og foreningsdanmark kørende, og derfor er bæredygtighed og grøn omstilling også højt på dagsordenen i dansk idræt.

Som et vigtigt led i arbejdet mod en mere klimavenlig idræt, har DIF’s repræsentantskab nu vedtaget en ny certificeringsordning Grøn idræt, som skal hjælpe de enkelte specialforbund med at bidrage til en grønnere hverdag.

Grøn idræt er en toårig klima- og bæredygtighedscertificering, der udbydes af DIF og er målrettet DIF’s 62 specialforbund. Formålet med ordningen er at understøtte konkrete adfærdsændringer i forbund og foreninger som middel til reduktion af klima- og miljøaftrykket samt at fremme den grønne dagsordenen i hele samfundet.

For at blive certificeret som Grøn idræt skal man på ansøgningstidspunktet leve op til tre obligatoriske krav, udarbejde en klima- og bæredygtighedsstrategi og vælge to-fire individuelle indsatser, som aftales med DIF.

”Idrætten har et ansvar og en unik mulighed for at bidrage til den grønne omstilling helt konkret og lokalt. Med Grøn Idræt understøtter vi del forbundene i at vise ansvarlighed for deres egne aktiviteter. Men nok endnu vigtigere: Vi vil udnytte vores muligheder for i fællesskab at sætte skub i den bæredygtige adfærd ude i foreningerne. For den grønne omstilling lykkes kun, hvis den bliver en folkesag,” siger Rikke Rønholt Albertsen, bestyrelsesmedlem i DIF.

Og de grønne tanker og arbejdet for en mere klimavenlig idræt er allerede godt i gang. Det slog DIF-formand Hans Natorp i sin tale på DIF’s årsmøde i Idrættens Hus.

”Jeg glæder mig over at se flere og flere eksempler på forbund, foreninger og frivillige, der tager ansvar for klimaet og miljøet. Det sker for eksempel gennem affaldsindsamlinger, energirenoveringer, biodiversitet omkring golfbaner, mindre miljøbelastende sportsudstyr, strategier for reduktion af CO2-aftrykket ved events og meget andet. ”

Foto: Claus Fikser 

 

Grøn idræt

Grøn idræt