Vigtig information til idrætsforeningerne

Nu kommer MitID Erhverv til foreninger

Hvis I bruger Nem ID medarbejdersignatur, når I logger ind på offentlige selvbetjeningsløsninger (fx for at læse Digital Post eller søge om barselsrefusion m.m.), skal I forberede jer på at skulle skifte til Mit ID Erhverv.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Helle Greisen
31. okt 2022
Hvis I bruger Nem ID medarbejdersignatur, når I logger ind på offentlige selvbetjeningsløsninger (fx for at læse Digital Post eller søge om barselsrefusion m.m.), skal I forberede jer på at skulle skifte til Mit ID Erhverv.

Hvorfor skal der skiftes til MitID Erhverv?

Større krav til sikkerheden og et ændret trusselsbillede kræver en ny og mere sikker løsning, når virksomheder og foreninger skal logge på Digital Post og offentlige selvbetjeningsløsninger.

What’s in it for jer?

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan MitID Erhverv måske lette administrationen i foreninger, fordi det fx bliver nemmere for jer at oprette brugere, og det bliver mere fleksibelt for jeres foreningsrepræsentanter at logge på de offentlige selvbetjeningsløsninger.

Hvor kan I finde mere info?

I FAQ’en nedenfor på siden kan I finde svar på nogle af de mest oplagte spørgsmål, men derudover er der mere info at hente på https://mitid-erhverv.dk/

FAQ om MitID Erhverv

Flere nyheder