Folketingsvalget 2022

DIF's mærkesager

DIF har følgende mærkesager, som vi ønsker, at en kommende regering skal prioritere efter folketingsvalget.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Lars Hestbech
10. okt 2022
DIF har følgende mærkesager, som vi ønsker, at en kommende regering skal prioritere efter folketingsvalget.

1 - Mindre bureaukrati skal styrke frivilligheden

Nedgangen i antallet af frivillige i de danske foreninger i kølvandet på coronapandemien er den største trussel mod det danske foreningsliv.  Politisk kan man gøre flere ting for at mindske bureaukratiet for det frivillige foreningsliv. Bl.a.:

 

 • Obligatorisk screening af al ny lovgivning i forhold til konsekvenser for det frivillige foreningsliv.

 • Fastholdelse af stabile rammevilkår for foreningslivet, herunder udlodningsloven og folkeoplysningsloven.

 • Indføre meritoverførsel for frivilligt arbejde på relevante uddannelser.

 • Indbygge frivillighed i specifikke uddannelser fx med praktikforløb.

2 - Bevægelse i folkeskolen

Folkeskolereformen er til debat, herunder det obligatoriske 45-minutters bevægelseskrav. Derfor er det vigtigt for DIF, at:

 • Der fortsat sikres et stærkt fokus på bevægelse i folkeskolen ved eventuelle ændringer af folkeskolereformen.
  Bevægelse er afgørende for at sikre trivsel og indlæring, særligt for elever der ikke trives med den klassiske klasseundervisning.

3 - Idrættens sociale ansvar

DIF ønsker at forsætte og udvide idrættens sociale ansvar i samarbejde med den kommende regering. Det kræver:

 • Fast forankring af DIF get2sport og DIF Soldaterprojekt på kommende finanslove og i fremtidige forsvarsforlig.

 • Ny beskæftigelsesindsats målrettet ledige unge gennem den professionelle idræts virksomhedsnetværk.

4 - Miljø og bæredygtighed en forudsætning for idrætten

Oversvømmelser, øget nedbør og tørkeperioder har allerede konkrete konsekvenser for størstedelen af de idrætter, der benytter naturen som fysisk ramme for aktiviteter. Derfor er miljø, klima og bæredygtighed en mærkesag for DIF. Konkret foreslår DIF:

 • At der investeres i energirenoveringer af idræts- og foreningsfaciliteter, som en del at regeringens aftale med kommunerne. Mere energieffektive bygninger er nøglen til at nedbringe idrættens klimaaftryk.

 • At der rejses mere offentlig skov og udlægges flere statslige naturarealer. Hvis der både skal være plads til en rig og mangfoldig natur og samtidig være rekreative muligheder for borgere og foreninger, kræver det mere plads gennem nye skov- og naturområder.

5 - Trivsel - alle skal med i fællesskaberne

DIF mener, at foreningslivet kan spille en afgørende rolle i at bekæmpe den øgede mistrivsel både i det etablerede foreningsliv og blandt udsatte grupper. Dermed kan idrætten og foreningslivet bidrage til handling på Verdensmål nummer 3 om sundhed og trivsel.  Det kræver:

 • At foreningsaktivitet og idrætsaktivitet tænkes konkret ind i forebyggende indsatser i forhold til sundhed og mental sundhed, som en del af en 10-års psykiatriplan og en folkesundhedslov.

 • At nye idrætsfaciliteter tænkes sammen med nye velfærdsinstitutioner som skoler, daginstitutioner, sundhedshuse og ældrecentre, så mødet i foreningslivet sker der, hvor folk allerede er.

 • En fast finansiering af udsatteidrætten, der løfter de udsatte, som ikke favnes af det etablerede foreningsliv.

Valg til

folketinget

DIF mærkesager ved folketingsvalget

Download DIF's mærkesager

For yderligere information om DIF og folketingsvalget kontakt: