Ny undersøgelse: Flere voksne er aktive

I den voksne målgruppe er det de 60-75-årige, der er de mest aktive. Foto: Bo Nymann/Bevæg dig for livet
Flere danskere dyrker idræt eller motion, både i forhold til sidste år og tiden før corona. Det viser en ny undersøgelse med knap 29.000 voksne borgere i DIF og DGI’s samarbejdskommuner i Bevæg dig for livet.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Morten Bolvinkel
21. sep 2022
Flere danskere dyrker idræt eller motion, både i forhold til sidste år og tiden før corona. Det viser en ny undersøgelse med knap 29.000 voksne borgere i DIF og DGI’s samarbejdskommuner i Bevæg dig for livet.

”Dyrker du normalt idræt og motion?” Sådan lyder spørgsmålet sendt ud til borgerne i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI’s 29 samarbejdskommuner i Bevæg dig for livet.

Kommunerne har indgået en aftale med de to idrætsorganisationer om at arbejde aktivt for at sætte endnu flere borgere i bevægelse. Og kigger man på den seneste idræts- og motionsvaneundersøgelse, der netop er offentliggjort, er arbejdet på vej i den rigtige retning.

På spørgsmålet om man normalt dyrker idræt og motion, svarer hele 71 procent ’ja’ mod 59 procent sidste år. Tallet er også højere end før corona – i 2018 var det 62 procent, der svarede ja, og i 2019 var det 61 procent.

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, glæder sig over udviklingen:

”Det er rigtig godt, at flere voksne dyrker idræt og motion. Når det er sagt, så har vi stadig et vigtigt arbejde foran os, så voksne holder fast i motionsvanerne og i højere grad også får sved på panden og derved styrker den fysiske, mentale og sociale sundhed, ”siger hun.

12 procent svarer i undersøgelsen, ”ja, men ikke for tiden” til spørgsmålet om, om de normalt dyrker idræt og motion. I 2021 var tallet 19 procent.

Godt samarbejde med kommunerne

I de to idrætsorganisationer er der naturligvis glæde over at se så mange flere aktive voksne i de 29 kommuner, og at samarbejdet med kommunerne virker:

”Sammen med 29 kommuner arbejder vi for at få flere danskere til at dyrke motion. At vi så nu i denne undersøgelse kan se så stor en stigning på antallet af borgere, der dyrker motion, understreger bare, hvor vigtigt Bevæg dig for livets samarbejde er med kommunerne. Derfor skal vi naturligvis bare fortsætte det samarbejde, så vi kan fastholde de gode resultater og få endnu flere med, siger Hans Natorp, der er formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Kun hver tredje lever op til anbefalingerne

Selvom der i DGI og DIF er glæde over, at flere voksne er aktive, så er der stadig en stor opgave med at gøre endnu flere aktive og ikke mindst øge intensiteten, så pulsen kommer højere op, når voksne dyrker idræt og motion.

Undersøgelsen viser nemlig, at blot 36 procent af respondenterne lever op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger om, at voksne skal have minimum 20 minutters aktivitet med høj intensitet to gange om ugen.

Høj intensitet er fysisk aktivitet, hvor man føler sig forpustet og har svært ved at føre en samtale.

Tallet for, hvor mange voksne, der dyrker den anbefalede mængde af motion med høj intensitet, er dog højere i 2022 end i 2021, hvor kun 31 procent fulgte Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs hele undersøgelsen her

 

Udvalgte tal fra Bevæg dig for livets idræts- og motionsvaneundersøgelse 2022:

 • 71 procent af de adspurgte i undersøgelsen angiver, at de dyrker idræt og motion. Tallet var 59 procent i 2021. Altså er der ifølge undersøgelsen tale om en fremgang på 12 procentpoint.
 • Det er de 60-75-årige, der er de mest aktive. 77 procent angiver, at de normalt dyrker idræt og motion.
 • For alle aldersgrupper gælder det, at 61 procent siger, at de har lyst til at være mere fysisk aktive.
 • Især vandreture er en populær aktivitet. 66 procent angiver, at de inden for de seneste 12 måneder regelmæssigt har gået vandreture. I forhold til 2021 er der også flere, der dyrker fitness/styrketræning, løb og svømning.

Om undersøgelsen:

 • Undersøgelsen er en benchmarkundersøgelse, som gentages årligt og har kørt siden 2018. Formålet er at få solid og brugbar viden om danskernes idræts- og motionsvaner og at give kommunerne et styringsredskab i deres arbejde på idrætsområdet.
 • Rapporterne giver både en status på idrætsaktiviteten i 2022 og viser udviklingen fra år til år.
 • Erfaringen er, at det ofte er borgere, der dyrker idræt og motion, der er mere tilbøjelige til at deltage i undersøgelsen end andre.
 • Konsulentvirksomheden Moos-Bjerre A/S har stået for at indsamle og analysere data for Bevæg dig for livet.
 • Der er lavet én tværgående rapport og 29 kommunespecifikke rapporter.
 • Spørgeskemaet er sendt ud i de 29 samarbejdskommuner, hvor knap 29.000 tilfældigt udvalgte borgere i alderen 18-75 år har besvaret skemaet.
 • Dataindsamling er sket fra maj til juni 2022.

Flere nyheder