Lokaldysten hitter i Nordsjælland

Lokaldysten er et af initiativerne i idrætsvisionen Bevæg dig for livet. Foto: Palle Skov
13 lokalsamfund i Nordsjælland har i år dystet mod hinanden i Hillerød, Helsingør og Gribskov kommuner. Næste år rammer Bevæg dig for livet-succesen også Fredensborg, Rudersdal og Allerød - og potentialet er endnu større.
27. sep 2022
13 lokalsamfund i Nordsjælland har i år dystet mod hinanden i Hillerød, Helsingør og Gribskov kommuner. Næste år rammer Bevæg dig for livet-succesen også Fredensborg, Rudersdal og Allerød - og potentialet er endnu større.

Motion, samvær og fællesskab er de primære fællesnævnere, når Lokaldysten gang på gang samler borgere på tværs af generationer i en kærlig dyst om at blive kommunens mest aktive lokalsamfund.

Troels Werenberg Frederiksen er foreningskonsulent i DGI Nordsjælland, og han ser stort potentiale i at udbrede Lokaldysten til alle kommuner i regionen:

”Lokaldysten er helt unik i forhold til at aktivere den brede befolkning, for her kan alle vitterligt være med, ligesom alle typer foreninger kan være arrangører. De gode erfaringer gør også, at vi oplever stor interesse fra kommunerne for at tilbyde Lokaldysten, og vi håber på at kunne få alle nordsjællandske kommuner med,” fortæller han.

Foreningskonsulenten bliver bakket op af projektleder i Bevæg dig for livet, Henrik Mikkelsen, der har været med til at starte Lokaldysten op fra centralt hold:

”Formatet gør, at det mere opleves som et socialt arrangement end et klassisk motionsarrangement. Derfor er det en unik mulighed for at involvere dem, der ikke normalt deltager i klassiske motionstilbud, og for at styrke det lokale fællesskab i sund, kærlig konkurrence mod de andre småbyer i kommunen,” siger Henrik Mikkelsen.

Succesen startede i Hillerød

Hillerød Kommune prøvede konceptet af som de første i Nordsjælland sidste år. Det blev en succes, så de var med igen i år, hvor seks lokalsamfund har deltaget, fortæller projektleder for Bevæg dig for livet i Hillerød Kommune, Kristine Naalkjær:

”I Hillerød Kommune er vi meget glade for Lokaldysten, fordi det skaber fællesskab i lokalsamfundene, og vi har oplevet langt flere deltagere i år end sidste år. Mange steder bliver det en lille byfest, og den slags arrangementer er med til at gøre lokalsamfundene attraktive,” siger hun og fortsætter:

”I Lokaldysten er der deltagere på kryds og tværs af generationer, og vi ser mange borgere, som normalt ikke er aktive i den organiserede idræt, så det er en rigtig god indsats i forhold til vores arbejde i Bevæg dig for livet, hvor vi gerne vil have endnu flere borgere til at opleve glæden ved bevægelse og fællesskab.

Sammen om at konkurrere mod andre

Marie Ejby Hansen er formand i HVRunners, der for andet år i træk arrangerer Lokaldysten i den lille by Ullerød vest for Hillerød, og hun understreger den lokale forankring som en styrke:

”Det er en rigtig positiv oplevelse, fordi det er lokalt forankret, og mange kender hinanden. Og så konkurrerer vi ikke mod hinanden, men er i stedet sammen om at konkurrere mod nabobyerne,” indleder hun og fortæller, at alle kan være med i Lokaldysten:

”Lokaldysten kan noget særligt, fordi det er gratis og stemningen er afslappet, og fordi man kan være med på flere niveauer. Alle kan være med, og især børn har succesoplevelser, fordi man løber, cykler eller går runder, så man kan holde pauser undervejs og så lige tage et par runder mere.”

Fakta om Lokaldysten:

  • Til Lokaldysten kan man vælge at løbe, gå eller cykle på en kort, defineret rundtur, og så lægger deltagerne en elastik i en spand for hver runde, man tilbagelægger.
  • I Nordsjælland har Lokaldysten i år kørt i Hillerød, Helsingør og Gribskov Kommuner, hvor i alt 13 lokalsamfund/byer deltog.
  • Næste år kommer også Fredensborg, Rudersdal og Allerød kommuner med, og der forventes op mod 20 deltagende lokalsamfund i Nordsjælland.
  • Viborg Kommune startede lokaldysten i 2013 som en venskabelig dyst mellem to lokalsamfund
  • På landsplan kører Lokaldysten i år i 85 lokalsamfund/byer fordelt på 14 kommuner.
  • Lokaldysten er en aktivitet under idrætsvisionen Bevæg dig for livet, som støttes af TrygFonden og Nordea-fonden.

Om Bevæg dig for livet:

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DGI og DIF arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. Bevæg dig for livet er den største partner-skabsaftale i dansk idræts historie og har på nuværende tidspunkt indgået forpligtende aftaler med 25 såkaldte visionskommuner. Udover kampagner, som skal give danskerne et ’kærligt puf’, tilbyder Bevæg dig for livet rådgivning og anbefalinger, events som Royal Run og en længere række tilpassede koncepter inden for diverse idræts- og motionsaktiviteter.

Flere nyheder