Skadede krigsveteraner fandt frihed og fællesskaber i vildmarken

Over fire dage har 18 veteraner med krigstraumer brugt naturen og idrætten til at finde ro og nye fællesskaber. Undervejs høstede veteranerne anerkendelse fra forsvarsministeren, formanden i DIF og den lokale borgmester.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Johan Lyngholm-Bjerge
16. maj 2022
Over fire dage har 18 veteraner med krigstraumer brugt naturen og idrætten til at finde ro og nye fællesskaber. Undervejs høstede veteranerne anerkendelse fra forsvarsministeren, formanden i DIF og den lokale borgmester.

Ødelagte karrierer, sammenbrudte familier, svære diagnoser og social isolation. Sådan er virkeligheden for mange danske veteraner, der har kæmpet for Danmark som udsendt.

DIF Soldaterprojekt arbejder målrettet med at bruge idrætten som middel til at hjælpe disse mennesker med særlige udfordringer, og derfor afviklede vi fra torsdag-søndag en vildmarkscamp i Svanninge Bjerge på Sydfyn i tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og dennes lokale foreningsliv.

Her blev der klatret og spist hotdogs i trætoppe, kørt mountainbike, sejlet og gået ture, mens pauserne blev brugt til at snakke og lytte til hinanden over bål. Soldaterne finder tryghed i naturen, hvorfor den er ideel som ramme for, at veteranerne kan øve sig i at indgå i nye fællesskaber. Og derigennem styrke dem til at indgå i relationer og fællesskaber i civilsamfundet.

”Det giver mig en enorm ro indeni. Her er jeg sammen med mennesker, der har haft den samme slags oplevelser som jeg selv. Her er det okay at have det, som vi har det. Vi skal ikke forklare noget over for hinanden, og idrætsaktiviteterne giver luft fra de svære tanker. Det er meget unikt,” fortæller 50-årige Søren Andersen fra Odense, en PTSD-ramt veteran, der var udsendt til Balkan i 1998 og 2000.

En særlig tak og forpligtigelse

Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, forsvarsminister Morten Bødskov og formand i DIF, Hans Natorp, gæstede lørdag campen, hvor de blandt andet deltog i en konkurrence om at lave den bedste vildmarkskaffe sammen med veteranerne.

De gav alle en særlig tak til veteranerne for deres indsats for Danmark.

”DIF har været en værdsat og dygtig samarbejdspartner, og det vil jeg gerne kvittere for, ligesom jeg ser frem til det fortsatte samarbejde. Men selvom det er DIF, der skaber rammerne, er det jer, det handler om. I har alle ladet jer udsende for Danmark – og i har alle betalt en høj pris for det. Det har I min ubetingede respekt for,” sagde forsvarsminister Morten Bødskov direkte henvendt til veteranerne.

”Som den store organisation vi er, har vi en forpligtelse til at sørge for, at idrættens fællesskab også er tilgængelig for vores veteraner. De har gjort så meget for os, og nu prøver vi fra fællesskabets side at gøre noget for dem,” forklarer DIF-formand Hans Natorp.

Søndag blev campen afsluttet med en flot sejltur i det sydfynske øhav sammen med Faaborg Sejlklub. Her blev de sidste oplevelser suget ind og fordøjet. Som en veteran afslutningsvis formulerede: 

"Jeg følte mig forstået og set i disse dage. Jeg følte mig normal for første gang i lang tid." 

Fakta om Vildmarkscampen:

Det er andet år i træk, at DIF Soldaterprojekt og Faaborg-Midtfyn Kommune går sammen om at afvikle en vildmarkscamp for skadede veteraner i de sydfynske alper. Campen er blevet til med støtte fra Den Faberske Fond, Bikubenfonden og DIF Soldaterprojekts bevilling fra Forsvarsministeriet.

Fakta om DIF Soldaterprojekt:

  • DIF Soldaterprojekt er for alle skadede veteraner. Projektet skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv.

  • Projektet anvender idræt som middel til at understøtte veteranernes reintegration med fokus på at skabe sociale netværk og øget livsindhold for den enkelte veteran.

  • Projektet skaber forudsætningerne for, at veteranerne over tid kan indgå i den almindelige foreningsidræt i veteranens nærområde. Dette sker ved først at etablere platforme, hvor veteraner i mindre og trygge rammer kan motiveres til at komme i gang med idræt. Derfra skal der etableres en naturlig overgang til, at idrætsaktiviteten for veteranerne kan fortsætte i den lokale idrætsstruktur.

  • Projektet finansieres i et samarbejde mellem DIF og Forsvarministeriet og løber frem til udgangen af 2023.

Flere nyheder