Frivillighed

Meld et benspænd

Kulturministeren vil gøre det lettere at være frivillig. Derfor kan alle foreninger nu melde det, hvis de oplever bureaukratisk bøvl.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Lars Hestbech
2. maj 2022
Kulturministeren vil gøre det lettere at være frivillig. Derfor kan alle foreninger nu melde det, hvis de oplever bureaukratisk bøvl.

Hvis din forening bakser med lovgivning og krav fra det offentlige, som gør det frivillige arbejde vanskeligt, så kan I nu gøre noget ved det. Send senest den 15. juni en mail til den nyoprettede mailadresse meldetbenspaend@kum.dk og beskrive, hvad problemet er. Også gerne med et bud på, hvordan problemet kan løses. 

Det er Kulturministeriet, der er initiativtager. Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen håber, at indsatsen kan være med til at gøre det nemmere at være frivillig i det danske foreningsliv.

"Foreningerne er rygraden i Danmark. De skaber fællesskaber, demokratisk dannelse, trivsel og livsglæde. Derfor bekymrer det mig, når jeg hører, at frivillige mister gejsten eller skræmmes væk af administrativt bøvl. De frivillige skal bruge tiden på det, de er gode til, og det, som de brænder for. Ikke administration af regler, som de ikke kan se den sunde fornuft i,” siger kulturministeren.

Ud over denne mulighed for at skrive direkte til Kulturministeriet så gennemfører ministeriet også en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningerne. Skemaerne vil blive sendt til foreningerne med hjælp fra de friville organisationer – blandt andet DIF.

”Jeg tager nu initiativ til at forsøge at lempe de bureaukratiske byrder, der skræmmer de frivillige væk. Det er muligt, at vi ikke kan løse alle problemerne, men vi bliver nødt til at prøve alligevel. Første skridt er at finde ud af, hvor skoen trykker mest. Vi mangler simpelthen data om, hvordan foreningerne konkret påvirkes af love og regler. Og det er den helt konkrete viden, vi går i gang med at indsamle nu”.

Flere nyheder