HUSK BAD EFTER IDRÆT

- sådan er I som klub med til at støtte børn og unge til realistiske kropsidealer og øget selvværd.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Helle Greisen
27. apr 2022
- sådan er I som klub med til at støtte børn og unge til realistiske kropsidealer og øget selvværd.

Anti Doping Danmark og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade er med sparring fra DIF gået sammen om at gøre op med forestillingerne om den perfekte krop.

Fælles omklædning og bad efter badmintontræningen, fodboldkampen eller gymnastikopvisningen har igennem flere år været en stadig mere uddøende aktivitet blandt børn og unge. Coronarestriktionerne betød, at bad- og omklædningsrum var aflåste, og det skubbede yderligere til tendensen med, at mange udøvere møder omklædt op og tager hjem uden at bade eller skiftetøj.

Set med både forenings- og sundhedsøjne er det en rigtig ærgerlig udvikling, for der er meget godt ved at lade børn og unge gå i bad og klæde om sammen:

  • Det er hygiejnisk – det er godt og sundt at få sveden vasket af kroppen.
  • Det styrker fællesskabet på holdet – man kan vende og evaluere kampen, træningen eller tilværelsen i det hele taget.
  • Det giver et realistisk billede af, hvordan – og hvor forskelligt – naturlige og uredigerede kroppe faktisk ser ud.

Anti Doping Danmark og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) er med sparring fra DIF gået sammen om at gøre op med unges urealistiske forestillinger om den perfekte krop. Samarbejdet hedder ’Spejlven’ og i en af projektets tre kampagnefilm, er det netop et omklædningsrum, der danner rammen.

Genopliv omklædningsrummet med ’Spejlven’

Foreningslivet bidrager i høj grad til kulturdannelsen blandt de unge, og derfor er de lokale idrætsklubber og -foreninger tænkt ind i det gratis undervisningsforløb, som henvender sig til folkeskolens 6. klasser. Men i den enkelte forening – eller på det enkelte hold – kan der også være behov for at ’genoplive’ omklædningsrummet og dets kvaliteter her efter corona.

I den forbindelse kan ’Spejlven’ og ikke mindst filmen om omklædningsrummet oplagt bruges som springbræt til dialogen både med de unge og med deres forældre.

Se filmen her:

Sådan kan I sætte fokus på omklædningsrummets betydning:

  • Del DIF's Facebook ’Spejlven’-filmen på jeres sociale medier fra
  • Sæt punktet på dagsordenen på sæsonopstartsmøder og forældremøder
  • Lad træneren italesætte det og nævne det efter hver træning
  • Arrangér sociale aktiviteter i umiddelbar forlængelse af en træning eller en kamp/en konkurrence

OBS

Husk klare og entydige regler for brug af mobiltelefoner i omklædningsrummet, så det bliver en tryg ramme om fællesskabet.

Husk også, at ingen skal føle sig pressede til at gå i bad. Det er vigtigere, at man dyrker sport uden at gå i bad, end at man ikke dyrker sport.

Om ’Projekt Spejlven’

LMS og Anti Doping Danmark er gået sammen om et gratis forløb til skoler, der gerne vil give deres 6. klasse-elever sunde kropsidealer. Målet er at højne elevernes trivsel, sundhed og selvværd.

Flere nyheder