Flygtninge

Nyt om Ukraine-støtte til foreningerne

Idrætsforeninger har taget imod de første flygtninge fra Ukraine. DIF get2sport er i fuld gang med at organisere hjælpen, og støtten fra Grundfos Fonden kommer ud at arbejde nu.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Lars Hestbech
22. mar 2022
Idrætsforeninger har taget imod de første flygtninge fra Ukraine. DIF get2sport er i fuld gang med at organisere hjælpen, og støtten fra Grundfos Fonden kommer ud at arbejde nu.

I onsdags fik DIF besked om, at Grundfos Fonden vil støtte DIF get2sports arbejde med flygtninge med fem millioner kroner. Anledningen er den flygtningestrøm fra Ukraine, som accelererer i disse dage.

Der er blevet arbejdet på højtryk lige siden, og allerede nu er praktikken så meget på plads, at foreninger kan søge om økonomisk hjælp til at tage imod flygtninge.

”Vi oplever, at både de frivillige kræfter og medlemmerne i idrætsforeninger er meget motiverede for at hjælpe flygtningene og tager godt imod dem. Danskerne er meget påvirkede af, hvad der sker i Ukraine, og de har lyst til at hjælpe, hvor de kan. Idræt er et vigtigt værktøj i forhold til at holde humøret oppe for flygtningene,” siger Kristina Lind Thrane, der er projektleder for DIF get2sport.

En del af de fem millioner kroner er placeret i en flygtningepulje, som foreningerne kan søge. Foreningerne kan søge om støtte til kontingent, beklædning/udstyr, stævnedeltagelse, forældrearrangementer og sociale aktiviteter.


Mange foreninger kan selv


Kristina Lind Thrane gør dog opmærksom på, at der er en begrænset mængde penge i puljen, og at det primært er foreninger, som oplever et større ryk ind af flygtninge, der bør søge puljen.

”Mange foreninger kan sagtens af egen drift håndtere, at der kommer nogle enkelte flygtninge, som vil dyrke idræt. Men der vil også være foreninger, der kommer til at opleve en større tilstrømning, eller der har lyst til at lave nogle særlige initiativer. Her er det vigtigt, at vi har mulighed for at hjælpe via puljen,” siger hun.

Desuden understreger hun, at der ikke kan søges om midler til et forventet antal flygtninge.  

"Der er stadig stor usikkerhed om, hvor mange ukrainske flygtninge, der kommer, og hvor de skal bo. Derfor kan man kun søge om støtte, når der er flygtninge, som er påbegyndt en aktivitet. På den måde sikrer vi, at pengene ikke bliver brugt i foreninger, hvor der mod forventning alligevel ikke kommer flygtninge."


Praktisk:

Ansøgningsskemaet kan downloades her, hvor der også er yderligere information om puljen. Skemaet skal udfyldes og sendes til Kristina Lind Thrane:
Adresse: DIF get2sport, Att.: Kristina Lind Thrane, Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 20 2605 Brøndby
Eller man kan e-maile det udfyldte ansøgningsskema til adressen klt@dif.dk.

Nærmere oplysninger om puljen kan fås hos DIF get2sport-konsulenterne: Lars Kruse, tlf.: 2041 4181 (Sjælland og øerne), Preben Astrup, tlf.: 2041 4180 (Jylland og Fyn).

Puljen kan kun søges af foreninger, der er medlem af et specialforbund under DIF. Puljen retter sig ikke kun mod arbejdet med flygtninge fra Ukraine, men alle flygtninge. Hver torsdag vil ansøgningerne blive gennemgået.

De fem millioner kroner fra Grundfos Fonden bliver delvist brugt til denne pulje. Desuden vil midlerne anvendt til aktivering af samarbejdet med kommunerne og til støtte til forskellige aktiviteter i sommerferien.

Flere nyheder