Koldings koordinerede kamp mod mistrivsel

Foto: Kolding Volleyball Klub
Sundhedsprofilen 2021 slår fast, at alt for mange unge mistrives. Et problem, som studiebyen Kolding for længst har taget kampen op mod i et tæt samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutioner og det lokale idræts- og foreningsliv.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Morten Bolvinkel
25. mar 2022
Sundhedsprofilen 2021 slår fast, at alt for mange unge mistrives. Et problem, som studiebyen Kolding for længst har taget kampen op mod i et tæt samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutioner og det lokale idræts- og foreningsliv.

Danskernes sundhedstilstand er blevet dårligere. Det viser rapporten ’Sundhedsprofilen 2021’, der er baseret på den største nationale undersøgelse på området - og noget af det, der især springer i øjnene, er den mentale sundhed blandt unge kvinder og mænd.

Ifølge undersøgelsen har hver tredje kvinde mellem 16 og 24 år en lav mental sundhed, og det er en fordobling siden 2010. En stigende tendens, som også andre undersøgelser har påvist de senere år.

Det har man for længst noteret sig i Kolding Kommune, som er visionskommune i Bevæg dig for livet og har cirka 7.000 unge studerende på byens videregående uddannelser.

Tværgående samarbejde

Det kan især være en stor omvæltning for de unge at flytte hjemmefra og starte på en uddannelse i en anden by uden det store netværk. De kan føle sig ensomme og isoleret, og derfor har Kolding Kommune lavet en strategi, hvor der arbejdes målrettet med at styrke de studerendes trivsel gennem fællesskab og foreningsdrevne aktiviteter i deres nye hjemby.

Med projektet Super Sund Studieby er der med andre ord sat gang i en koordineret tværgående indsats mellem kommunen, uddannelsesorganisationer og lokale foreninger. Her skal studerende på de videregående uddannelser introduceres for en række konkrete aktiviteter, hvor man kan få et netværk og dyrke fællesskabet efter skoletid.

”Vi har en studiebykoordinator med kontakt til de studerende og uddannelserne, som arbejder tæt sammen med os fra kommunens fritidsforvaltning, hvor vi har kontakten og netværket ud i foreningerne. På den måde får vi de studerende og foreningerne matchet”, fortæller Anette Hvidtfeldt, der er Projektleder for Bevæg dig for livet i Kolding Kommune.

Aktiviteter tæt på Campus

En del af strategien er desuden, at der skal være aktiviteter i det nærmiljø, de studerende allerede bevæger sig i. Altså en form for nytænkning af det danske foreningsliv med inspiration fra den amerikanske college-model.

”Ud over idrætten i foreningernes omgivelser vil vi gerne sætte gang i nogle aktiviteter tættere på Campus. Tanken er at gøre aktiviteterne og fællesskaberne endnu lettere tilgængelige for de studerende i forlængelse af studiedagen. Derudover har det fra starten været et mål at sørge for, at der er en del forskellige tilbud at vælge mellem, så der appelleres så bredt som muligt”, fortæller Anette Hvidtfeldt.

Tilbuddene spænder da også lige fra klassiske idrætsaktiviteter som fodbold, løb og volleyball til yoga, padeltennis og stand up padel, mens der også er etablering af madklubber og andre sociale tiltag på tegnebrættet.

"Det er præget af godt humør og masser af grin. Det er et godt socialt fællesskab, hvor man skaber relationer på tværs af campusser og uddannelser". Lina Brix, studerende

Den positive idrætssammenhæng

En analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at en ud af fire studerende dropper ud af deres videregående uddannelse inden for fem år efter studiestart – og at næsten halvdelen af dem, der dropper ud, peger på ensomhed som en primær eller medvirkende årsag.

”Derudover ved vi fra forskningen, at der er en meget klar sammenhæng mellem trivsel og det at være en del af en gruppe eller et fællesskab. Og at der også er en positiv sammenhæng mellem trivsel og fysisk aktiv, siger Morten Kofoed Grubbe, leder af den kommunale enhed i Bevæg dig for livet, og fortsætter:

”Der er endnu ikke konkrete tal på, hvor meget og hvor mange indsatsen i Kolding har hjulpet. Men med den generelle viden og forskning på området in mente, giver det rigtig god mening med den her brobygning fra uddannelserne over til foreningslivet og de forskellige idræts- og bevægelsesaktiviteter”.      

Giver glæde og gør en forskel

En af dem, der bifalder visionskommunens målrettede strategi og mærker den i praksis er Lina Brix, der begyndte at spille ’campusvolley’ sidste år. Et hold for unge studerende, der har rod i en Kolding Volleyball Klub.

”Det er den begivenhed, jeg glæder mig mest til i løbet af en uge. Det er præget af godt humør og masser af grin. Man føler sig tryg og er en del af et godt socialt fællesskab, hvor man skaber relationer på tværs af campusser og uddannelser”, siger Lina Brix, der studerer på Syddansk Universitet.

Hun og bakkes op af en holdkammerat, der deler glæden ved idrætten og føler, at fællesskabet har gjort en stor personlig forskel.

”Det har gjort mig rigtig glad at spille med campusholdet. Det er en god måde at lære nye jævnaldrende mennesker fra byen at kende, og samtidig får jeg trænet igen. Det er også rart, at det er på min skole, så det er nemt at komme til og fra”, siger Hanne Louise Østergaard, der studerer på UC SYD.

I det hele taget har Kolding godt gang i Bevæg dig for livet-initiativerne. Tidligere på måneden indgik kommunen eksempelvis en ny aftale med Dansk Boldspil-Union, som både skal være med til at give unge ledige et skub til at komme i arbejde eller uddannelse, hjælpe demensramte og hjertepatienter med genoptræning og styrke udviklingen af børnefodbold.

FAKTA

• Cirka hver tredje kvinde og hver femte mand mellem 16-24 år har lav mental sundhed (Sundhedsprofilen 2021).

• 43 pct. af de studerende, som er stoppet på en videregående uddannelse, angiver ensomhed som primær medvirkende årsag til at afbryde uddannelsen på universitet (Styrelsen for Forskning og Uddannelse).

• Knap hver 8. føler sig ensom efter de første seks måneder på uddannelsen, og hver anden nye studerende savner ofte eller en gang imellem nogen at være sammen med (Danmarks Evalueringsinstitut).

• Hvis man er en aktiv del af en forening, gruppe eller organisation hver uge, er der ca. 75 procent større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed sammenlignet med, hvis man ikke er (Statens Institut for Folkesundhed, SDU)

• Der er en klar positiv sammenhængen mellem trivsel og aktivitetsniveau, hvor idrætsaktive trives bedst (DIF Analyse).

OM BEVÆG DIN FOR LIVET

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation, for idræt og motion er vigtigt for vores fysiske, sociale og mentale sundhed og trivsel. Derfor har DGI og DIF indgået en aftale om opfyldelsen af den ambitiøse vision for dansk idræt, som støttes TrygFonden og Nordea-fonden. Bevæg dig for livet er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie og har på nuværende tidspunkt indgået aftaler med 25 såkaldte visionskommuner og mange konkrete initiativer er sat i søen inden for en lang række idrætsgrene.

Flere nyheder