Corona-regler

Q & A med DIF's formand om corona-arbejdet

jkjkljlj
DIF modtager mange henvendelser om vores indsats, når det kommer til corona-dagsordenen, restriktioner og anbefalinger. Denne Q & A med DIF's formand, Hans Natorp, er et forsøg på at give et nuanceret indblik i, hvordan arbejdet foregår og besvare nogle af de mange spørgsmål.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Lars Hestbech
19. dec 2021
DIF modtager mange henvendelser om vores indsats, når det kommer til corona-dagsordenen, restriktioner og anbefalinger. Denne Q & A med DIF's formand, Hans Natorp, er et forsøg på at give et nuanceret indblik i, hvordan arbejdet foregår og besvare nogle af de mange spørgsmål.

Opdatering den 21. 12.

Bemærk, at der siden denne artikel er skrevet, er lavet en opdatering om anbefalingen fra Epidemikommissionen.

Læs  opdateringen her

Hvad er DIF’s holdning til restriktioner for idrætsforeninger?

Vi arbejder intenst for, at alle idrætsforeninger skal kunne afvikle træning, kampe osv. uden begrænsninger, så snart børnene kommer i skole igen den 5. januar. Vi skal IKKE have en ny langvarig nedlukning af idrætslivet. Fysisk inaktivitet er en af de største trusler mod folkesundheden, og vi kunne i forbindelse med de første to nedlukninger konstatere, at danskerne blev mindre aktive, og at mange forlod idrætsforeningerne.

Det er helt afgørende for både den mentale og fysiske trivsel i samfundet, at idrætsforeningerne er åbne. Idrætsforeningerne giver danskerne sved på panden og smil på læberne, og det kan befolkningen ikke undvære. Dette synspunkt har vi gjort meget klart i forhold til de politiske beslutningstagere.

Hvis der er foreninger, som på grund af corona er utrygge ved at afvikle aktiviteter, eller hvis der er medlemmer, som af samme årsag er utrygge ved at deltage, så skal det respekteres, da foreningerne bygger på frivillighed. Men vores opfordring er at dyrke idræt i foreningerne, så længe der ikke fra myndighederne er påbud eller anbefalinger om det modsatte.

Hvorfor opfordrer I så foreningerne til at følge anbefalingen fra Kulturministeriet om at aflyse og ikke deltage i indendørs idrætsaktiviteter i foreningsregi indtil den 5. januar?

DIF har gennem hele coronakrisen kæmpet idrættens sag over for politikere, men vi har også bedt foreningerne om at følge de retningslinjer, der er på idrætsområdet. Foreningerne har hidtil på forbilledlig vis fulgt restriktionerne og anbefalingerne, og foreningslivet fremstår derfor også som en vigtig og troværdig samfundsaktør.

Fredag aften kom der fra Kulturministeriet en opfordring om at aflyse og ikke deltage i indendørs idrætsforeningsaktiviteter i forbindelse med juleferien. Dette som led i bestræbelserne på at nedbringe samfundsaktiviteten over jul og nytår, mens mange danskere bliver vaccineret og revaccineret. Og for at hindre, at børnene, som er hjemsendt fra skole, ikke i mellemtiden smitter hinanden andre steder.

Vi valgte at formidle dette videre til forbund og foreninger med en anbefaling om at følge opfordringen – også set i lyset af, at der i juleferien generelt er nedsat aktivitet i foreningerne, og at mange af de store jule- og nytårsstævner allerede var blevet aflyst. Alt imens har vi fortsat øjnene og vores indsats rettet mod den 5. januar, hvor vi SKAL have hele foreningsidrætten i gang.

I forhold til smitterisiko, er der så ikke stor forskel på at ride en tur i en stor ridehal og at afvikle et håndboldstævne? Hvorfor kæmper I ikke for, at politikerne laver forskellige anbefalinger for disse idrætsgrene?

Politikerne har gennem coronakrisen benyttet to skillelinjer i forhold til foreningsidræt. Der er skelnet mellem indendørs og udendørs idræt og mellem voksen- og ungeidræt. Vi arbejder for, at foreningsidrætten kan afvikles for alle foreninger og alle danskere den 5. januar. Uden restriktioner og skillelinjer. Indendørsidrætterne spiller ligesom udendørsidrætten en nøglerolle for folkesundheden, og voksne idrætsudøvere har ligesom børn brug deres idrætsforening.

Det er ikke realistisk at tro, at politikerne og embedsmændene i kulturministeriet hen over julen får handlet på en differentieret anbefaling til de forskellige indendørsidrætter, da de også sidder og håndterer langvarige nedlukninger af blandt andet spillesteder, zoologiske haver, biografer etc.  Men vi vil tage de tilbagemeldinger, vi har fået, med på mødet med ministeriet i morgen mandag den 20. december og forsøge, om vi kan præcisere opfordringen lidt nærmere i forhold til, om den handler om organiserede træningsaktiviteter, hvor mange børn og voksne er sammen, turneringsaktiviteter, camps og skoler.

Hvorfor skriver I om aflysninger, når kulturministeriet på sin hjemmeside udelukkende skriver om opfordringer til den enkelte om ikke at deltage i indendørs idrætsaktiviteter?

Meddelelsen om restriktioner og anbefalinger på kultur- og idrætsområdet fra Kulturministeriet er blevet rettet løbende, siden den blev udsendt fredag aften. Først gik anbefalingen på at aflyse og ikke deltage i idrætsaktiviteter på både indendørs og udendørs idræt. Efterfølgende den ændret til kun at gælde indendørs idræt. Der var skiftende udmeldinger om, hvornår anbefalingerne trådte i kraft, og siden blev underoverskriften i teksten om opfordring til aflysning af idrætsaktiviteter fjernet, så der kun står en opfordring til den enkelte om ikke at deltage i foreningsaktiviteter.

Dette gør det vanskeligt at kommunikere helt klart, og det hele bliver desuden kompliceret af, at ikrafttræden af anbefalingen ligger før de såkaldte sektorpartnerskabsdrøftelser, hvor vi sammen med de øvrige berørte parter får yderligere information og stiller spørgsmål til Kulturministeriet.

Under hele pandemien har det været særdeles vanskeligt at kommunikere opfordringer fremfor helt konkrete nedlukninger, og det er sværere som foreninger og medlemmer at forholde sig til en opfordring. Foreningerne og forbundene efterspørger selvfølgelig information med det samme, og vi leverer den på baggrund af de informationer, vi har at arbejde med. Vi har efterfølgende samlet alle henvendelser fra forbund foreninger og giver dem videre til Kulturministeriet, så vi kan drøfte dem til den kommende sektorpartnerskabsdrøftelse.

Jeg må dog også understrege, at dette ikke skal læses som en kritik af Kulturministeriet og dets medarbejdere. De er med kort varsel kommet under et enormt pres, og det er ikke kun idrættens vilkår, de skal kommunikere om med ekstremt kort aftræk. Vi har et helt kulturliv, som er ramt – endda væsentligt hårdere end idrætten - så medarbejderne er under et gigantisk arbejds- og informationspres. Vi oplever velvilje og forståelse i ministeriet, og vi føler os generelt godt behandlet, når vi henvender os, men situationen er forståeligt nok meget hektisk i øjeblikket.

Hvad så med de foreninger, som mister penge ved at måtte aflyse aktiviteter i juleferien?

Straks efter at anbefalingen blev meldt ud om aftenen fredag den 18. december, gik vi i dialog med politikerne på Christiansborg om en hjælpepulje. Vi har nu modtaget besked om, at der bliver dannet en hjælpepulje på 20 millioner kroner, som kan søges af de foreninger, der oplever tab i forbindelse med aflysning af aktiviteter. Eksempelvis i forbindelse med en aflysning af et julestævne. Størstedelen af disse midler skal uddeles til idrætsforeninger via DIF og DGI ligesom ved tidligere coronahjælpepuljer, og vi melder snarest noget ud i forhold til ansøgningskriterier og tidsfrister.

Hvorfor opfordres man til ikke at dyrke indendørs foreningsidræt i juleferien, når man kan træne i fitness-center og gå på bodega?

Det er gode spørgsmål. Mange ting kan virke ulogiske, når man laver sammenligninger. Men det er også vigtigt at huske på, at spørgsmålene også går i den modsatte retning. Hvorfor kunne børnene mødes i idrætsforeningerne i denne uge, hvor de ikke måtte komme i skole? Hvorfor skal man kunne dyrke indendørs idræt efter nytår, når man ikke må gå med sin kæreste under åben himmel i zoologisk have?

Der vil altid være rigtig mange ting, der kan kritiseres, når man laver disse sammenligninger. Både den ene og den anden vej. Vi har truffet det valg, at vi fokuserer på, hvad foreningsidrætten bidrager med i stedet for at pege fingre af andre brancher samt på arbejdet med at sikre, at idrætten er i gang den 5. januar, når børnene igen kommer i skole.

Som sagt mener vi, at idrætsforeningerne bidrager med så meget i forhold til folkesundheden, at vi risikerer at skabe en alternativ sundhedskrise, hvis der kommer endnu en langvarig nedlukning af idrætten. Foreningerne og befolkningen kæmper fortsat med effekterne af de to første nedlukninger, og det har vi gentagende gange understreget og dokumenteret over for politikerne. Desuden er folkesundhed også mental trivsel, og dette er idrætsforeningerne også storleverandør af.

Så vi skal IKKE have en ny nedlukning af idrætten. Dette budskab er leveret til Christiansborg, og det bliver heldigvis modtaget med forståelse. Generelt er der på Christiansborg og hos kulturministeren en stor anerkendelse af idrætsforeningernes virke, og hvad de bidrager med til det danske samfund. Min forventning er derfor, at denne forståelse resulterer i, at alle idrætsforeninger fra den 5. januar kan levere deres sunde og inkluderende idrætstilbud til danskerne.

Flere nyheder