Debatindlæg: Fortsæt idrætsaktiviteterne ude i lokalsamfundene

Debatindlæg af Danmarks Idrætsforbunds formand, Hans Natorp.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Hans Natorp
3. dec 2021
Debatindlæg af Danmarks Idrætsforbunds formand, Hans Natorp.

Enkelte idrætsforeninger aflyser af egen drift idrætsaktiviteter, fordi der er høj corona-smitte i samfundet. Jeg anerkender det hensyn, der ligger bag aflysningerne. Idrætsforeningerne har taget et stort samfundsansvar på sig under hele coronakrisen.

Mit budskab er dog, at idrætsforeningerne bør fortsætte deres aktiviteter, så længe der ikke er indført restriktioner, der forhindrer det. Ved at tilbyde sunde og inkluderende idrætsfællesskaber løfter foreningerne netop et kæmpe samfundsansvar og binder lokalsamfundene sammen.

Under de to lange nedlukninger stod værdien af idrætsforeningerne klarere end nogensinde. Rigtig mange danskere led både fysisk og mentalt under fraværet af dem. Væk var de røde kinder, de mange smil, sveden på panden og kampråbene. Da foreningerne igen åbnede dørene efter den seneste nedlukning, blev en del medlemmer væk. Nu bruger de måske deres eftermiddage på sofaen og foran skærmen i stedet for på halgulvet. Det er ikke godt for den enkelte, og det er ikke godt for samfundet.

Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet nogle opfordringer til foreninger beliggende i områder med meget høj smitte – eksempelvis om at klæde om hjemmefra. I forbindelse med offentliggørelsen af opfordringerne understregede Kulturministeriet tydeligt, at der ikke var tale om opfordringer til aflysninger af aktiviteter.

Foreningernes sunde fællesskaber er så vigtige for børn, unge, voksne og ældres trivsel, at foreningerne bør fortsætte aktiviteterne i et samfund, som i øvrigt er åbent. Danskerne har brug for idrætsforeningerne og den dyrebare indsats fra de frivillige kræfter. Så min opfordringen til alle frivillige kræfter i idrætsforeningerne lyder: Fortsæt den gode indsats. Den er værdsat af alle i det danske samfund - stor som lille.

* På DIF’s hjemmeside, www.dif.dk/corona, kan man altid orientere sig i de aktuelle corona-retningslinjer på idrættens område.

Flere nyheder