Udgivet i magasinet Idrætsliv

Hvilken rolle skal idrætten have i din kommune?

Idrætsforeninger kan være med til at præge kommunalvalget og sætte idrættens vilkår på dagsordenen. DIF er klar med en række redskaber, der skal gøre foreningernes rolle i den kommunale valgkamp mere overskuelig.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Lars Hestbech
1. nov 2021
Idrætsforeninger kan være med til at præge kommunalvalget og sætte idrættens vilkår på dagsordenen. DIF er klar med en række redskaber, der skal gøre foreningernes rolle i den kommunale valgkamp mere overskuelig.

Kommunalvalget den 16. november er vigtigt for idrætsforeningerne i hele landet. Der er måske mest præstige og opmærksomhed forbundet med folketingsvalgene og den efterfølgende besætning af ministerposterne, men ud fra en idrætsforenings synsvinkel er kommunalvalgene de mest interessante.


Det er nemlig på landets rådhuse, at størstedelen af foreningernes rammer og vilkår bestemmes. Her besluttes det, hvilke haller og baner der skal investeres i, hvilke spor til eksempelvis mountainbike der skal bygges i skoven, og hvilke omklædningsrum der skal renoveres. Det er også via kommunerne, at der bliver udbetalt lokale- og aktivitetstilskud, som er grundpillerne i foreningernes økonomi. 

”Det er også vigtigt, at foreninger kommer på banen” Poul Broberg, idrætspolitisk chef, DIF

Stor forskel på kommunerne

Forskellen på at være idrætsforening i en kommune, hvor byrådet prioriterer idrætten højt i forhold til en kommune, hvor lokalpolitikerne ikke har blik for idrætsforeningernes behov og ønsker, kan være stor. DIF’s idrætspolitiske chef, Poul Broberg siger:

”Derfor er kommunalvalget også et idrætsvalg, og som idrætsforening, er det vigtigt, at man gør sit forarbejde, inden krydset sættes til november. Man bør på forhånd undersøge, hvilke kandidater der har visioner på foreningsidrættens vegne. Og man bør spørge ind til, hvad de har af konkrete forslag til, hvordan idrætsforeningerne kan hjælpes til at sikre gode og sunde idrætstilbud til kommunens indbyggere.”

På banen

I det hele taget er kommunalvalgkampen en oplagt mulighed for at få politikerne til at forholde sig til idrættens vilkår og til nogle af de problemstillinger, hvor det normalt kan være svært at lokke en holdning eller et løfte
ud af politikerne. DIF har derfor udarbejdet en temaside om kommunalvalget, hvor foreningerne kan
finde en række værktøjer, som kan hjælpe dem med at få sat idrætten på dagsordenen.
Siden kan findes på dif.dk/kv21. Her er der blandt andet gode råd om aktuelle mærkesager, konkrete aktiviteter, grafik til sociale medier og lignende.

”DIF er fra centralt hold engageret i valgkampen og har kontakt til partier og kandidater i forhold til idrættens overordnede ønsker, men det er også vigtigt, at foreninger kommer på banen,” siger Poul Broberg.

Det er ikke alle foreninger, som har mod på, lyst til eller interesse i at kaste sig ud i valgkampen, men der er også en del foreninger, som kan se muligheder i at benytte lejligheden til at få deres ønsker på dagsordenen, og temasiden er ment som en hjælp til disse foreninger. 

DIF'S FIRE MÆRKESAGER VED KV21

Rangering af kommuner

I hvilke kommuner har idrætsforeningerne de bedste rammer og vilkår?

Det kan man læse om i DIF's store kommuneundersøgelse, som netop er udkommet. 

Her bliver alle danske kommuner (undtagen de fem små ø-kommuner) rangeret på baggrund af 21 forskellige parametre. Kommunerne bliver blandt andet målt på økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik.

HVAD ER IDRÆTSLIV?

Magasinet Idrætsliv kommer både omkring bredden og den absolutte elite i det danske idræts- og foreningsliv, og vi interviewer vi aktive, frivillige, foreningsledere og idrættens superstjerner.

Magasinet Idrætsliv

Læs andre nyheder