Københavns Kommune sidst i stor idrætsundersøgelse

Københavns Kommune indtager en sidsteplads i en stor undersøgelse, hvor Danmarks Idrætsforbund (DIF) sammenligner de danske kommuner med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår.
11. okt 2021
Københavns Kommune indtager en sidsteplads i en stor undersøgelse, hvor Danmarks Idrætsforbund (DIF) sammenligner de danske kommuner med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår.

I en ny kommuneundersøgelse fra DIF ligger Københavns Kommune placeret som nummer 93 ud af 93 kommuner, når det kommer til vilkårene for de lokale idrætsforeninger. Undersøgelsen vurderer og rangerer kommunerne på baggrund af 21 parametre inden for de fire hovedområder; frivillighed, faciliteter, økonomi og idrætspolitik. Der er blandt andet benyttet input fra 2.628 idrætsforeningers besvarelser af spørgeskemaer.

Det er tredje gang, at DIF gennemfører undersøgelsen, og i forhold til den seneste undersøgelse i 2017 er Københavns Kommune faldet 14 pladser ned ad ranglisten.

Idrætten i kommunalvalget

Den 16. november er der kommunalvalg i Danmark. DIF’s formand, Hans Natorp, opfordrer kandidaterne til at gå på opdagelse i undersøgelsen.

”Vi ved, at København er underlagt nogle særlige vilkår som storby. Derfor har vi også igangsat samarbejdet, ’Verdensby i bevægelse’, med kommunen, hvor vi netop adresserer de særlige udfordringer, som idrætten altid vil have i en storby. Vi kan allerede nu se, at Københavns Kommune har fokus på udfordringerne og har gang i en række tiltag, som skal styrke idrætten i kommunen,” siger DIF’s formand, Hans Natorp.

Jonas Bjørn Nielsen (S), politisk ordfører for Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation og medlem af Økonomi- og Kultur- og Fritidsudvalget, bekræfter, at der bliver arbejdet hårdt på at forbedre vilkårene i landets største by.

”Undersøgelsen viser det, vi godt ved. At vi er langt bagefter på idrætsfaciliteter. Det er et kæmpe problem. Jeg synes, vi har rykket meget de sidste fire år i samarbejde med DIF og DGI. Nu har regeringen givet os mulighed for at bruge en milliard mere på idrætsfaciliteter i København, så vi skal rykke meget mere de kommende fire år.”

I DIF er håbet, at kommuneundersøgelsen kan være med til at skabe interesse for idrætten i den kommunale valgkamp.

”Velfungerende idrætsforeninger giver glade og sunde indbyggere i kommunerne. Jeg håber, at denne undersøgelse kan være med til at sætte idrætten endnu mere på dagsorden i valgkampen frem mod kommunalvalget den 16. november,” siger Hans Natorp.

Parametrene i undersøgelsen er en blanding af objektive, statistiske tal og subjektive bedømmelser fra tusindvis af DIF’s foreninger. Hele undersøgelsen findes på adressen https://kv21.dif.dk/da/kommuneundersogelse,hvor man kan se, hvordan kommunerne ligger i forhold til hinanden samt de enkelte kommuners resultater på samtlige 21 parametre.

Top fem i undersøgelsen:

1. Skive Kommune

2. Roskilde Kommune

3. Vallensbæk Kommune

4. Nordfyns Kommune

5. Thisted Kommune

For politiske kommentarer kontakt:

Hans Natorp, formand for DIF, hna@dif.dk, 31 44 40 15

Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører for Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation, 24 69 28 35

For kommentarer til kommuneundersøgelsen kontakt:

Thomas Baagø-Rasmussen, analytiker i DIF, thbr@dif.dk, 61 65 08 15