DIF efterlyser lokale idrætsdrømme

På en online platform med et interaktivt danmarkskort kan alle nu give deres bud på nye lokale idrætsfaciliteter og deres placering. Målet er at inspirere og skabe dialog om nye idrætsinvesteringer i kommunerne op til kommunalvalget 2021.
6. okt 2021
På en online platform med et interaktivt danmarkskort kan alle nu give deres bud på nye lokale idrætsfaciliteter og deres placering. Målet er at inspirere og skabe dialog om nye idrætsinvesteringer i kommunerne op til kommunalvalget 2021.

En kunstgræsbane. En slåmur ved tennisklubben. Et nyt MTB-spor og belysning på løberuten. Eller opførelse af en idrætsfacilitet i en baggård eller bygning, som alligevel står ubenyttet hen.

Der er uden tvivl masser af bud og reelle behov i kommunerne, og det er også vigtigt med gode lokale idrætsfaciliteter - men ofte sker der ikke rigtig noget. Måske fordi noget andet har højere prioritet. Måske fordi anlægsloftet gør det umuligt at indfri ønskerne om byggeri af nye idrætsfaciliteter. Eller måske fordi ønskerne ikke når hele vejen ud til de politikere og embedsmænd i kommunerne, der skal give grønt lys til byggerierne.

Netop derfor har Danmarks Idrætsforbund (DIF) i dag lanceret en ny online platform med et interaktiv danmarkskort på adressen danmarkmangler.dif.dk/Indsend-forslag. Her kan alle foreninger, medlemmer og selvorganiserede idrætselskere vise, hvor Danmark mangler idrætsfaciliteter. Og det er ganske simpelt – man klikker på danmarkskortet på det relevante sted og skriver ganske kort, hvad det er, der mangler.

Bidrag til lokal viden og dialog

Desværre er det ikke alle borgere, der dukker op til borgermøder eller måske lige får henvendt sig til kommunen med et godt forslag til en lokal idrætsfacilitet. Men med ’Danmark Mangler’ er der til gengæld mulighed for at komme til orde på en nem og tilgængelig måde.

”Vores formål med platformen er at styrke den lokale viden om konkrete behov for bedre fysiske rammer til idræt, bevægelse og foreningsliv i hver kommune. Vi håber, at platformen kan bidrage til en god dialog om de potentialer, der er i den enkelte kommune. For det er jo netop lokale borgere og idrætsforeninger, der er eksperter i lokale behov”, siger DIF-formand Hans Natorp.

Håbet er, at mange vil bidrage med forslag, så alle kommuner får en række spændende forslag at arbejde videre med. På den anden side af kommunalvalget vil DIF sende de indkomne forslag til kommunerne med kontaktoplysninger på dem, der har stillet forslagene. Ligesom DIF vil inspirere til, hvordan kommunerne kan arbejde videre med forslagene.

Inspireret af Aarhus

Ideen til ’Danmark mangler’ kommer fra Aarhus Kommune, som i 2019 gennemførte et lignende initiativ. Her fik man over 800 forslag til konkrete faciliteter, som kommunen fortsat arbejder på at gennemgå og undersøge.

”Jeg vidste godt, at vi har et kæmpe behov for faciliteter, men jeg blev fuldstændig blæst omkuld af de mange forslag. Fra dag ét væltede det ind med konkrete faciliteter, som mangler. Det viser, at der er nogle engagerede ildsjæle, som virkelig brænder for at komme i gang med at skabe fællesskaber for andre, og at der er et enormt behov. Jeg tror, at mange af mine politiske kollegaer godt vidste, at der manglede faciliteter, men nu blev det pludselig meget tydeligt, at der mangler faciliteter overalt i kommunen, og at der er tale om en bred vifte af faciliteter”, siger rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune Rabih Azad-Ahmad.

Del på sociale medier

Nu vil DIF folde konceptet fra Aarhus Kommune ud i resten af landet. Og håbet er derfor, at borgere og foreningsrepræsentanter i alle landets kommuner vil beskrive og indsende deres behov for nye konkrete idrætsfaciliteter - eller behovet for opgradering af eksisterende faciliteter.

Derfor skal der også lyde en klar opfordring til idrætsforeninger, specialforbund og alle andre om at sprede ordet om ’Danmark Mangler’. I er således mere end velkomne til dele eller kopiere DIF’s SoMe-opslag (fx dette på Facebook) eller downloade kampagne-videoen i linket herunder og lave jeres eget post.         

LINK TIL VIDEO OM ’DANMARK MANGLER’ og link til Download