Nye corona-hjælpepuljer på trapperne

I næste uge (uge 27) lanceres tre nye corona-hjælpepuljer, og som en naturlig konsekvens sættes DIF og DGI´s Foreningspulje midlertidigt på pause.
1. jul 2021
I næste uge (uge 27) lanceres tre nye corona-hjælpepuljer, og som en naturlig konsekvens sættes DIF og DGI´s Foreningspulje midlertidigt på pause.
Corona-nedlukningen har trukket hårde spor på idrætten, og over alt i landet kæmper vores idrætsforeninger hårdt på at få startet godt op igen.  
 
Nu er der hjælp i sigte i form af tre hjælpepuljer:  
 
  1. DIF og DGI's corona-hjælpepulje
Pulje målrettet idrætsforeninger, der oplever negative økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Det forventes, at puljen vil kunne ansøges om tilskud til dækning af tab i perioden 1. januar 2021 - 31. august 2021. Der kan ikke ansøges om tidligere støttede budgetposter. 

2. DIF og DGI’s genstartspulje

Genstartspuljen er målrettetlokale idrætsforeninger og kan søges til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren og efteråret frem til 25. oktober 2021.3
 
3. DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter

Puljen for planlagte aktiviteter kan støtte lokale idrætsforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Foreningspuljen sættes på pause 
Som en naturlig konsekvens af, at der lanceres tre nye hjælpepuljer, sættes DIF og DGI’s Foreningspulje midlertidigt på pause.
 
Der vil derfor være lukket for ansøgninger i en periode hen over sommeren. Nærmere datoer vil meldes ud, så snart de er på plads. Ansøgninger, der allerede er modtaget, vil naturligvis blive behandlet i perioden med en forventet svarfrist på fire uger.