Farvel til finansielle byrder

Nye anbefalinger skal gøre livet lettere i foreninger. Arbejdsgruppe med DIF repræsenteret er klar med idékatalog med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan lette byrderne for foreninger, når en konto skal oprettes i et pengeinstitut.
24. jun 2021
Nye anbefalinger skal gøre livet lettere i foreninger. Arbejdsgruppe med DIF repræsenteret er klar med idékatalog med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan lette byrderne for foreninger, når en konto skal oprettes i et pengeinstitut.

Alt for meget bureaukratisk bøvl.

Sådan ser virkeligheden ud i rigtig mange danske idrætsforeninger som følge af stramme regler i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Den byrde er til gene for både foreninger og pengeinstitutter, og derfor har en arbejdsgruppe med Finans Danmark for bordenden og DIF blandt deltagerne siden februar 2021 arbejdet på at finde løsningerne til at lette byrden, når en foreningskonto skal oprettes.

Det arbejde, der har haft myndighederne med som observatører, har nu ført til et idékatalog, der rummer en række konkrete anbefalinger til, hvordan man fremadrettet kan løse de udfordringer, der udgør en besværlig byrde i foreningsdanmark.

Med den klare ambition at gøre livet lettere i foreningerne ud fra tre konkrete anbefalinger:

- En ny model for risikoklassificering, der skal sikre, at flere foreninger vurderes at være lavrisiko, så de ikke nødvendigvis skal gennem standardiserede omfattende sikkerhedsprocedurer

- En ny frivillig digital selvbetjeningsløsning – eksempelvis i regi af CVR, der kan lette kravene til dokumentationsudveksling

- En guide til de formelle rammer for foreningerne, der kan hjælpe foreningerne i deres dialog med pengeinstitutterne.

”Det skal blive nemmere og mindre bureaukratisk at være foreningskunde i et pengeinstitut. Derfor kommer vi med konkrete initiativer og langsigtede udviklingsmuligheder, som vi opfordrer politikerne til at handle på. Ideerne har potentiale til at understøtte et fortsat stærkt foreningsliv i Danmark,” siger Kenneth Kamp Butzbach, generalsekretær i ISOBRO og medlem af arbejdsgruppen.

Idékataloget lanceres torsdag formiddag på en stor virtuel konference og sendes efterfølgende til samtlige politiske partier med forventning om, at der vil blive handlet fra politisk side.

”Det har været vigtigt for arbejdsgruppen at komme med ideer, som politikerne umiddelbart kan sætte i værk. Vi er stolte af, at vi med disse ideer viser, hvordan foreninger og pengeinstitutter i fællesskab kan nå langt ved at sætte sig sammen,” siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark og formand for arbejdsgruppen.

Hele Idékataloget kan hentes her:

Den virtuelle konference kan følges via dette link: 

Faktaboks:

Finans Danmark foreslog i slutningen af 2020 på en konference, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som kunne komme med konkrete forslag til, hvordan der kan sikres en balance mellem på den ene side at holde fokus på bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering – og på den anden side at lette de byrder, mange foreninger oplever som følge af hvidvaskreglerne.