Skatteminister fik syn for sagen i Rødovre

Lokalforeningspuljerne hjælper for fjerde år foreninger i hele landet. Det fik skatteminister Morten Bødskov at se på nærmeste hold, da han var på foreningsbesøg i Rødovre.
22. jun 2021
Lokalforeningspuljerne hjælper for fjerde år foreninger i hele landet. Det fik skatteminister Morten Bødskov at se på nærmeste hold, da han var på foreningsbesøg i Rødovre.

Et politisk flertal vedtog tilbage i 2017 at oprette lokalforeningspuljer for at understøtte og udvikle det frivillige foreningsliv. Siden da har tusindvis af foreninger modtaget støtte, og mandag var skatteminister Morten Bødskov (S) i marken for ved selvsyn at opleve, hvilken forskel støtten gør.

Først besøgte han DUI-Leg og Virke, som har dannet aktivitetsgruppen Rødovre Gaming i samarbejde med Boldklubben Rødovre. Foreningen har fået støtte til istandsættelse af dens foreningslokaler under Rødovre Centrum. Bagefter gik turen til Rødovre Badminton Club, som har fået støtte til indkøb af rekrutteringsværktøjer for at tiltrække flere medlemmer.

”Det lokale foreningsliv har en kæmpe betydning for vores samfund. Derfor har det også været en fornøjelse at se to konkrete eksempler på, at midlerne fra lokalforeningspuljerne kan gøre en forskel. Jeg er stor tilhænger af, at vi støtter vores lokale foreninger. Besøget i Rødovre har vist mig, hvor vigtigt det er, at vi fortsat gør det," siger Morten Bødskov.

Der bliver uddelt 70 millioner kroner fra lokalforeningspuljerne om året. Den politiske aftale udløber i år, og ordningen skal evalueres. Fra foreningslivet er det en forhåbning om, at lokalforeningspuljerne kan fortsætte.

”Lokalforeningspuljerne gør en kæmpe forskel. Ikke bare for de enkelte foreninger, men også for de lokalsamfund, som foreningerne ligger i. De drømme og ønsker, som foreningerne har, bliver til virkelighed i kraft af puljemidlerne, som på en let og ubureaukratisk måde kommer ud i idrætsforeninger i alle hjørner af Danmark - til glæde for de frivillige og for både nuværende og nye medlemmer,” siger Hans Natorp, der er formand for DIF.

Håb om forlængelse af puljer

DIF administrerer årligt sammen med DGI uddelingen af 44 af de 70 millioner kroner i regi af DIF og DGI’s foreningspulje. Med på foreningsbesøgene var også Peder Nedergaard, der er formand for DGI Storkøbenhavn. Han fik også indblik i, hvad puljen gør af forskel.

”Det var en stor oplevelse at høre om blandt andet Rødovre Badmintons Club særlige indsatser for at rekruttere nye medlemmer – indsatser som blev kun er blevet mulig med bidrag fra foreningspuljen fra DIF og DGI’s foreningspulje.”

I alt er der oprettet syv lokalforeningspuljer. En af puljerne administreres af Dansk Ungdoms Fællesråd, og her understreger man også vigtigheden af at få en politisk forlængelse af ordningen.

”Jeg er rigtig glad for, at ministeren viser interesse for foreningslivets vilkår og tager tid til at se, hvilket positiv forskel, lokalforeningspuljerne gør i praksis. Det en fantastisk ordning, som jeg håber, foreningerne også vil kunne få glæde af i årene fremover,” siger Chris Borup Preuss, der er formand for DUF.

I de første tre år af lokalforeningernes eksistens er der blevet godkendt og udbetalt 8.670 bevillinger til frivillige foreninger i alle landets 98 kommuner.

Om lokalforeningspuljerne

Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer.

Med aftalen oprettes en række lokalforeningspuljer på i alt ca. 70 mio. kr. i 2018, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres respektive lokalforeninger.

DIF og DGI og DUF uddeler årligt tilsammen i omegnen af 51 millioner ud af de 70 millioner kroner.

Aftalen evalueres politisk efter fire år, hvor der vil være fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen, herunder om pengene er anvendt lokalt, på mange foreninger og bredt geografisk samt til flere foreninger end under tidligere ordninger.