Presseinvitation: Skatteminister besøger foreninger i Rødovre

Skatteminister Morten Bødskov (S) besøger i dag, mandag den 21. maj, to foreninger i Rødovre, der har modtaget midler fra lokalforeningspuljerne. Pressen er velkommen til at deltage.
21. jun 2021
Skatteminister Morten Bødskov (S) besøger i dag, mandag den 21. maj, to foreninger i Rødovre, der har modtaget midler fra lokalforeningspuljerne. Pressen er velkommen til at deltage.

Der er tale om to foreninger, der har modtaget støtte i 2020. De vil give skatteminsteren mulighed for ved selvsyn at opleve, hvilken forskel støtten fra lokalforeningspuljen har gjort.

Kontaktperson er Louise Biede fra DIF, lbi@dif.dk, 20315168

15.00-15.45: DUI-Leg og Virke Rødovre (Rødovre Gaming) i Rødovre

DUI-Leg og Virke i Rødovre har modtaget 49.472 kr. til indretning af nye lokaler under Rødovre Centrum.

Foreningen har brugt nedlukningen til at tænke nyt og ud af det er kommet aktivitetsgruppen Rødovre Gaming, som DUI har lavet i et samarbejde med Boldklubben Rødovre. DUI har tidligere – som en del af DUFs projekt Alle Unge med i Fællesskabet – arbejdet med at bruge det digitale til demokratisk dannelse. I 2020 fik foreningen støtte af Rødovre kommune til at leje sig ind i Rødovre Centrum og har netop slået dørene op for de nye foreningslokaler, som burde stå helt færdig renoveret i august.

Adressen er Rødovre Centrum 97, 2610 Rødovre

16.00-16.45: Rødovre Badminton Club

I Rødovre Badminton Club har de en klar overbevisning om, at mange idrætsinaktive borgere, vil få det sjovt til badminton – de skal bare lige finde ud af det. I den forbindelse har klubben haft et ønske om at arbejde med en mere professionel tilgang til rekruttering af nye medlemmer, og har derfor søgt midler til en rekrutteringspakke fra firmaet Motivu. Pakken indeholder bl.a. professionel videoproduktion og optagelse af klubbens forskellige træninger, samt hjælp til rekruttering gennem sociale medier.

Adressen er Stadionhallen, Elstedvej 40, 2610 Rødovre

 


Om lokalforeningspuljer:


Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer.

Med aftalen oprettes en række lokalforeningspuljer på i alt ca. 70 mio. kr. i 2018, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres respektive lokalforeninger.

DIF og DGI og DUF uddeler årligt tilsammen i omegnen af 51 millioner ud af de 70 millioner kroner.

Aftalen evalueres politisk efter fire år, hvor der vil være fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen, herunder om pengene er anvendt lokalt, på mange foreninger og bredt geografisk samt til flere foreninger end under tidligere ordninger.