TOP 6 spørgsmål og svar om de nye coronaregler i idrætten

Fra fredag den 21. maj er al idræt igen tilladt, og vi nærmer os dermed mere normale tilstande i foreningsidrætten. Helt fri for corona-restriktioner er vi dog ikke – få svar på top 6 spørgsmål her.
20. maj 2021
Fra fredag den 21. maj er al idræt igen tilladt, og vi nærmer os dermed mere normale tilstande i foreningsidrætten. Helt fri for corona-restriktioner er vi dog ikke – få svar på top 6 spørgsmål her.

1. Må indendørs kontaktidrætter have fysisk kontakt?
Ja, fra fredag den 21. maj 2021 er al idræt tilladt både indendørs og udendørs og på tværs af alle aldersgrupper.

2. Hvem er der krav om coronapas for?
Der er krav om gyldigt coronapas ved indendørs idræt for alle voksne fra 18 år og derover. 

Kravet gælder ikke trænere, dommere og andre nødvendige voksne.

3. Hvad er et gyldigt coronapas?
Helt konkret betyder det, at der ved krav om coronapas skal kunne sættes flueben i en af nedenstående muligheder:

  • et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
  • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

4. Kontrol af coronapas skal fra fredag den 21. maj ske ved stikprøver – hvad betyder det?
Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet og skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen. Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven. 
Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.

5. Hvem har ansvaret for at kontrollere coronapas?
Det er foreningen eller facilitetsejeren, der har pligt til at udføre stikprøvekontrol for gyldige coronapas for voksne udøvere fra 18 år.

Der skal udføres stikprøvekontrol én gang i døgnet på de dage, hvor der udøves idrætsaktiviteter i den pågældende facilitet.

6. Hvad er de gældende forsamlingsforbud?

Idrætten følger de generelle forsamlingsforbud, som fra fredag den 21. maj lyder på 50 personer indendørs og 100 personer udendørs.

Både udøvere, trænere, dommere og evt. forældre eller lign, som kigger på tæller med i det samlede antal.