DIF lancerer fire KV21-mærkesager

DIF spiller fire mærkesager og en KV21-temaside ind i valgkampen frem mod kommunalvalget, der afvikles den 16. november. Foreningsidrætten kan blive nøglen til at genskabe den fysiske og mentale trivsel samt de fællesskaber, der er gået tabt under corona-krisen.
27. maj 2021
DIF spiller fire mærkesager og en KV21-temaside ind i valgkampen frem mod kommunalvalget, der afvikles den 16. november. Foreningsidrætten kan blive nøglen til at genskabe den fysiske og mentale trivsel samt de fællesskaber, der er gået tabt under corona-krisen.

Foreningsidrættens rammer og vilkår bliver i høj grad fastlagt på kommunalt niveau, og derfor skal idrætten helt frem på dagsordenen i den kommende kommunalvalgkamp. DIF lancerer fire mærkesager, som idrætsorganisationen vil opfordre byrådskandidaterne til at arbejde for og gå til valg på.

  • Stabilitet for foreningsidrætten efter corona-epidemien
  • Stærke idrætsfællesskaber for børn og unge
  • Gode fysiske rammer for idrætten
  • Samarbejde om bedre fysisk og mental sundhed for kommunernes borgere

”Foreningsidrætten har stået lige i skudlinjen, når det gælder nedlukninger og restriktioner, og det har sat sine spor blandt kommunernes foreninger og indbyggere. Men foreningsidrætten er samtidig nøglen til at bringe fællesskaber, glæde og sundhed tilbage til lokalsamfundene. Derfor bør kommunalpolitikerne prioritere foreningsidrættens vilkår i valgkampen,” understreger Niels Nygaard, der er formand for Danmarks Idrætsforbund.

9 ud af 10 danskere er i deres barndom medlem af en idrætsforening, men de sunde fællesskaber i foreningerne har været lukket ned i lange perioder. Samtidig har børnene i lange perioder været hjemsendt fra deres skoler med social isolation og manglende fysisk aktivitet som konsekvens. Derfor opfordrer DIF byrådspolitikerne til at styrke indsatsen over for den yngste del af befolkningen via fokus på ’åben skole-samarbejder’ mellem skoler og foreninger og ved at styrke indsatsen i de udsatte boligområder, hvor corona-relaterede medlemsfrafald er sværest at rette op på.

Flere borgere skal betyde flere idrætsfaciliteter

Desuden lyder der en opfordring af at sikre gode fysiske rammer for foreningsidrætten. Især når der sker en stor tilflytning til kommunerne, hvilket uundgåeligt fører til et stort pres på de eksisterende faciliteter.

”Jeg tror på, at foreningsidrætten bliver nøglen til en god udvikling for kommunerne og deres indbyggere i de kommende år. Vi står klar til at samarbejde med alle politikere i alle kommuner for at sikre, at vi får nogle velfungerende lokalsamfund. Lokalsamfund hvor borgerne via foreningernes aktive og inkluderende fællesskaber oplever både fysisk og mental velvære,” siger Niels Nygaard.

KV21-temaside til politikere og foreninger

Som en hjælp til både politikere, foreninger og medier har DIF lanceret en temaside om det kommende kommunalvalg på adressen https://www.dif.dk/kv21. Her kan man læse nærmere om DIF’s mærkesager, og foreningerne kan finde værktøjer til at bringe idrætten i spil i deres lokale kommunalvalgkamp.

Til efteråret gentager DIF sin kommuneundersøgelse, hvor alle landets kommuner bliver rangeret på baggrund af 21 kvalitative og kvantitative parametre inden for områderne faciliteter, frivillighed, idrætspolitik og økonomi. Undersøgelsen vil give et billede af, i hvilke kommuner, idrætsforeningerne har de bedste rammer og vilkår. Den seneste udgave af DIF’s kommuneundersøgelse kan findes her