Stærkt opløftende resultater i evaluering af DIF get2sport

Børnene i DIF get2sport-idrætsforeningerne i landets udsatte boligområder klarer sig på en lang række parametre markant bedre end ikke-idrætsaktive børn i de samme områder. Det viser en ny og uvildig undersøgelse fra VIVE.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Lars Hestbech
21. maj 2021
Børnene i DIF get2sport-idrætsforeningerne i landets udsatte boligområder klarer sig på en lang række parametre markant bedre end ikke-idrætsaktive børn i de samme områder. Det viser en ny og uvildig undersøgelse fra VIVE.

DIF get2sport støtter idrætsforeningerne i landets udsatte boligområder, og en ny og uvildig evaluering viser, at indsatsen gør en forskel. Evalueringen, der er foretaget af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), viser blandt andet, at kun 3 procent af de børn og unge, som er medlem af en DIF get2sport-forening, ofte eller meget ofte føler sig ensomme mod 12 procent hos deres ikke-idrætsaktive jævnaldrende i samme boligområde.

80 procent af get2sport-medlemmerne oplever, at de klarer sig godt eller meget godt i skolen, mens tallet for de ikke-idrætsaktive er 60 procent. Desuden oplever 83 procent af medlemmerne i DIF get2sport-foreningerne, at de i nogen eller i høj grad har fået mere selvtillid.

”Vi har altid være overbeviste om, at idræt gør en stor og positiv forskel i de udsatte boligområder. Derfor har vi efterhånden spredt get2sport-indsatsen ud i 49 boligområder i 26 forskellige kommuner. Jeg er derfor ikke overrasket over den positive evaluering af DIF get2sport-indsatsen, men det er alligevel dejligt at blive bekræftet i, at arbejdet bærer frugt,” siger Bent Clausen, der er medlem af DIF’s bestyrelse og næstformand i DBU.

VIVE har lavet en survey med børne- og ungemedlemmer i DIF get2sport-foreningerne og samtid lavet en survey med børn og unge på en række skoler i de samme boligområder. Dermed er det muligt at se forskelle på medlemmer i DIF get2sport-foreningerne og deres jævnaldrende i boligområderne, der ikke er idrætsaktive.

Flere venner og mere uddannelse og arbejde

Evalueringen viser også, at 90 procent af get2sport-medlemmerne er glade eller har det godt nok mod 78 procent for de ikke-aktive. Desuden giver medlemmerne udtryk for, at de har flere venner og mere energi, end de ikke aktive.

Også i forhold til arbejde og uddannelse er der en markant forskel. Hvis man kigger på de 16-29-årige medlemmer af get2sport-klubberne, der bor i et udsat boligområde, så står 13 procent uden et job eller en uddannelse, mens andelen for de øvrige beboere i de udsatte boligområder er oppe på 24 procent.

”De frivillige kræfter leverer hver dag en fantastisk indsats i DIF get2sport-foreningerne og gør en forskel til trods for til tider vanskelige vilkår. Derfor vil DIF get2sports fokus altid være rettet mod at understøtte de frivillige, så de kan fortsætte deres gode og vigtige arbejde i foreningerne,” siger Bent Clausen og fortsætter.

”Disse resultater giver os mod på at fortsætte og udbygge indsatsen i samarbejde med stat, kommuner og fonde, så vi sammen med de frivillige kræfter kan hjælpe endnu flere beboere til endnu bedre liv.”

Læs hele evalueringens resultater her

Download rapporten hos VIVE  

Fakta om DIF get2sport

DIF get2sport understøtter de frivillige kræfter i idrætsforeninger, som ligger i eller tæt på udsatte boligområder.

Indsatsen har eksisteret siden 2005 og har løbende udviklet sig og tilføjet nye samarbejdskommuner og -foreninger.

I 2020 var 63 DIF get2sport-foreninger i 26 kommuner og i 49 udsatte boligområder.
Indsatsen er finansieret af satspuljemidler, TrygFonden, DIF og får desuden støtte af Guldsmeden Hotels.

Evalueringen hos VIVE er finansieret af DIF og Nordea-fonden, og VIVE har fået foretaget både intern og ekstern review af rapporten.

Læs mere om DIF get2sport her