Lovændring om børneattester bliver et vigtigt værktøj til at undgå krænkelser

Det kommende lovforslag om styrket kontrol med børneattester i foreningslivet vækker begejstring hos Danmarks Idrætsforbund. Stramningerne har længe stået højt på ønskesedlen og kommer til at øge trygheden for børn og unge samt deres forældre.
20. maj 2021
Det kommende lovforslag om styrket kontrol med børneattester i foreningslivet vækker begejstring hos Danmarks Idrætsforbund. Stramningerne har længe stået højt på ønskesedlen og kommer til at øge trygheden for børn og unge samt deres forældre.

Alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år. Børneattesten viser, om vedkommende tidligere er dømt for en seksualkrænkelse.

Heldigvis er det de færreste foreninger, som får en plettet børneattest retur, men når det sker, så skal idrættens hovedorganisationer fremover have besked. Samtidig skal domme efter den såkaldte ’skolelærerparagraf’ inkluderes i børneattesten, således at domme mod børn fra 15-17 år er med.

Sådan lyder budskabet i et lovforslag, som Kulturministeriet er på vej med. Og tiltaget vækker stor glæde hos DIF.

”Det skal være trygt og givende at gå til idræt i foreningslivet. Med stramningerne får vi nogle vigtige værktøjer, så vi i de – heldigvis få – tilfælde, hvor personer med en krænkende fortid forsøger at blive frivillige idrætsledere, får mulighed for at sætte ind” siger Morten Mølholm Hansen, adm. direktør i DIF.

Han understreger, at DIF gennem flere år har arbejdet på at få "positive" børneattester i idrætten tilsendt direkte.

”Når der foreligger en dom for seksuelle krænkelser eller overgreb, så har vi ønsket at få direkte besked, så vi ikke er afhængige af, at foreningerne melder ind til os. På den måde får vi bedre betingelser for at følge op og sikre os, at den pågældende person rent faktisk bliver udelukket fra idrætten” fastslår han.

I tilfælde med en plettet børneattest sker det, at nogle frivillige foreningsledere fx er usikre på reglerne eller på konsekvenserne.

”I de tilfælde får vi fremadrettet mulighed for at kontakte den pågældende forening direkte og tilbyde dem støtte og rådgivning – alt sammen for at beskytte vores børn og unge bedst muligt” konstaterer Morten Mølholm Hansen.

I DIF har arbejdet for at minimere krænkelser i idrætten længe været et fokusområde. Tidligere på året lancerede DIF sammen med blandt andre Red Barnet, DUF og Dansk Skoleidræt kampagnen ’Når grænser brydes’. På hjemmesiden www.graenser-brydes.dk kan trænere og ledere i foreningslivet bl.a. finde værktøjer til at arbejde målrettet på at forebygge og handle på seksuelle krænkelser.