På onsdag kan idrætsforeningerne igen slå dørene op til indendørs idræt

Planen for genåbning af indendørsidrætten er blevet fremrykket, så både børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) og voksne over 70 år fra på onsdag den 21. april igen kan mødes til idrætsaktiviteter indendørs.
16. apr 2021
Planen for genåbning af indendørsidrætten er blevet fremrykket, så både børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) og voksne over 70 år fra på onsdag den 21. april igen kan mødes til idrætsaktiviteter indendørs.

Onsdag den 21. april kan børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) og voksne over 70 år igen snøre indendørssko eller finde svømmebrillerne frem og møde op til indendørs træning i den lokale idrætsforening. Det står klart efter en politisk aftale faldt på plads i nat – en aftale om mere genåbning i næste fase i lyset af corona-situationen.

DIF og DGI glæder sig over, at al indendørs idræt kan åbne i idrætsforeningerne landet over, selvom voksne over 18 år desværre må væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Går alt efter planen, vil de kunne tage del i idrætsfælleskabet indendørs fra den 6. maj.

Med virkning fra på onsdag den 21. april gælder følgende for indendørs idræt

  • Indendørs idræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) og for voksne over 70 år.
  • For børn og unge til og med 18 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er ikke krav om coronapas.
  • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er krav om coronapas.

For udendørs idræt gælder følgende:

  • Forsamlingsforbuddet er på 50 personer for udendørs idræt i organiseret regi.
  • Forsamlingsforbuddet omfatter alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv.  Der må ikke være tilskuere.
  • Superliga-ordningen med mulighed for op til 500 siddende tilskuere pr. sektion.

Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.

Retningslinjer og næste skridt
Kulturministeriet arbejder på de endelige retningslinjer for genåbningen af indendørs idræt i samarbejde med idrættens organisationer. I den forbindelse kan der komme justeringer til ovenstående.

Det er endnu uklart, hvordan coronapas-ordningen skal håndteres rent praktisk, ligesom det heller ikke er klart, hvor det juridiske ansvar ligger.

Retningslinjerne forventes at være klar i starten af næste uge og vil tage udgangspunkt i de kendte retningslinjer fra Kulturministeriet. Der kan dog komme mindre justeringer. Retningslinjerne vil blive kommunikeret ud i mail til idrætsforeningerne. Hold desuden øje med DIF.dk/corona

Næste fase af genåbningen er planlagt til den 6.maj, og forventningen er, at også voksne over 18 år fra 6. maj kan mødes og træne i indendørs foreningsregi.