Lyspunkt i corona-skyggen: Visionskommuner holder bedst på medlemmerne

Idrætsforeningerne i DIF og DGI tabte næsten 90.000 medlemmer på landsplan i 2020. Den gode nyhed er dog, at medlemstallene i foreningerne i de såkaldte visionskommuner i 'Bevæg dig for livet‘-samarbejdet går mindre tilbage end landets øvrige kommuner.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Morten Bolvinkel
20. apr 2021
Idrætsforeningerne i DIF og DGI tabte næsten 90.000 medlemmer på landsplan i 2020. Den gode nyhed er dog, at medlemstallene i foreningerne i de såkaldte visionskommuner i 'Bevæg dig for livet‘-samarbejdet går mindre tilbage end landets øvrige kommuner.

Det seneste års restriktioner, nedlukninger og forsamlingsloft har kostet medlemmer i idrætsforeninger landet over, men der er heldigvis også lyspunkter at komme efter i fortællingen om medlemstallene.

I de 22 kommuner, som er koblet op på Bevæg dig for livet-visionen og dermed har forpligtet sig til at gøre en ekstra indsats for at få flere idrætsaktive borgere, har foreningerne nemlig samlet set mistet færre medlemmer end foreninger i de kommuner, der ikke er med i samarbejdet.

Antallet af foreningsmedlemmer i visionskommunerne går således tre procent tilbage, mens faldet i landets øvrige kommuner er på fire procent. Endda til trods for, at visionskommunerne havde over dobbelt så stor medlemsvækst i 2019 sammenlignet med landets øvrige kommuner og derfor umiddelbart også har flere nyaktive at fastholde.

Selvom det samlede medlemstab i landets idrætsforeninger er bekymrende, da foreningslivet er et vigtigt bidrag til danskernes sociale, mentale og fysiske sundhed, så er der altså også noget at glæde sig over.

”Vi er rigtig glade for, at den indsats vi gør i Bevæg dig for livet-samarbejdet for at få flere foreningsaktive, bærer frugt. Det vidner om, at en målrettet indsats sammen med visionskommunerne gør en forskel til gavn for folkesundheden og sammenhængskraften i Danmark,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

”I vores partnerskab med kommunerne har vi haft fokus på at udvikle foreningerne, så deres tilbud appellerer til flere målgrupper og nye aktive, hvilket har haft en fin effekt. Og så ved vi jo, at personer der dyrker idræt i et fællesskab med andre, er lettere at fastholde i deres aktivitet”, lyder det videre fra Thomas Bach, næstformand for DIF.

Fremgang mod alle odds

Selvom corona-året 2020 altså generelt har kostet medlemmer i idrætsforeningerne, så er der faktisk flere kommuner, der går frem i medlemstal. For eksempel visionskommunen Horsens, som har haft en flot stigning på 1,7% fra 2019 til 2020 svarende til 548 idrætsaktive medlemmer.

”Det skyldes bl.a. en coronahjælpepulje, en genopstartskampagne for foreningslivet og hjælp til at sikre den gode velkomst og de stærke fællesskaber. Dertil kommer, at vi løbende har sat en god portion penge af til at investere i flere og bedre faciliteter til glæde for de mange foreningsaktive rundt omkring i kommunen. Alt sammen indsatser, som vi tror og håber, vil være med til at sikre, at den flotte fremgang kan fastholdes”, siger Horsens borgmester, Peter Sørensen.

DIF og DGI søsatte i 2015 Bevæg dig for livet-visionen med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Formålet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation, og her samarbejder man altså meget tæt med visionskommunerne. En model, som ifølge Thomas Bach er ideel, når målet er flere aktive danskere.   

”Bevæg dig for livet-samarbejdet mellem idrætsforeninger, organisationer og visionskommunerne giver en masse god synergi i forhold til det overordnede mål, vi har arbejdet for siden 2015. Og helt aktuelt ser det altså også ud til at bidrage til at modvirke eller begrænse corona-effekterne,” siger han.

FAKTA OG KONTAKTINFO

Medlemstal:

Det samlede medlemstal for DGI og DIF er opgjort til 2.216.675 unikke medlemmer i 2020. Tallet er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.

På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer.

På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.

Om Bevæg dig for livet:
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er målet i det historiske samarbejde, DGI og DIF har indgået med TrygFonden og Nordea-fonden om opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt. Bevæg dig for livet-visionen er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie og har foreløbigt 22 såkaldte visionskommuner.