13 spørgsmål og svar om corona-restriktionerne

Hvad er et coronapas egentlig? Hvordan er det nu, forsamlingsforbuddet lyder for hhv. indendørs og udendørs idræt? Og hvad stiller I op, hvis jeres sogn skal lukke ned midlertidigt? Vi giver dig overblikket her
20. apr 2021
Hvad er et coronapas egentlig? Hvordan er det nu, forsamlingsforbuddet lyder for hhv. indendørs og udendørs idræt? Og hvad stiller I op, hvis jeres sogn skal lukke ned midlertidigt? Vi giver dig overblikket her

 

 1. Hvad er de gældende forsamlingsforbud for foreningsidrætten?
  Følgende forsamlingsforbud gælder med virkning fra den 21. april og frem til foreløbig den 6. maj:

  Indendørs idræt:
  • For børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) gælder et forsamlingsforbud på 25 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er ikke krav om coronapas.
  • For voksne på 70 år og derover gælder et forsamlingsforbud på 10 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er krav om coronapas.

  Udendørs idræt:

  • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt.

    

 2. Åbner omklædningsrum for både indendørs- og udendørsidrætter?
  Ja, men de kun benyttes af de grupper, der må træne indendørs idræt, dvs. børn og unge under 18 år for voksne på 70 år og derover.

  Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.

 3. Må forældre eller andre overvære udendørs træning?
  Ja, der må gerne være fx forældre til udendørs idrætsaktiviteter, så længe det gældende generelle forsamlingsforbud på pt. 50 personer overholdes. Det er fortsat foreningens ansvar, at forsamlingsforbuddet bliver overholdt.

 4. Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne, der må midlertidigt nedlukkes?
  Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil dog kommunen, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent.

 5. Hvad er et coronapas?
  Et coronapas er digitalt og med flueben i en af nedenstående muligheder, kan man få adgang til de dele af samfundet, som myndighederne har besluttet, kræver fremvisning af coronapas:

  • Tidligere påvist smitte med COVID19 (6 måneder)
  • Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
  • Færdigvaccination mod COVID19


  Coronapasset kan findes via sundhedsplatformen MinSundhed (findes også som app).

 6. Hvem skal vise coronapas for at træne indendørs?
  Der er krav om coronapas for personer over 70 år.

 7. Er der krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne?
  Nej.

 8. Hvem har ansvaret for at tjekke coronapas?
  Ansvaret ligger hos den enkelte forening eller facilitetsejer. I praksis vil det ofte være den enkelte træner, der tjekker for et gyldigt coronapas ved holdtræning eller halinspektøren eller andet personale i det tilfælde, hvor man lejer en bane.

  Er der ingen træner, kan man formentlig kontrollere hinanden, men det vil være klubben eller facilitetsejeren, der er ansvarlig ved evt. manglende kontrol.

   

 9. Hvad kan der ske, hvis foreningen ikke tjekker coronapas?
  Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne over 70 år), som der er krav om coronapas for. 

   

 10. Må nødvendige forældre deltage i børne- og unge aktiviteter (fx ved forældre-barn-gymnastik eller ishockey for U7)?
  Ja, hvis de er nødvendige for at afvikle aktiviteten, men de tæller med i det samlet antal deltagere.

 11. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? (sektionering)
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.

 12. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?
  Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

 13. Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?
  Der er stadig krav om mundbind, og man skal forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind og coronapas.

 

link til plakat - coronapas

link til plakat - mundbind