Hiv fat i de lokale pensionister og skab en win-win situation i foreningen

Det er gavnligt for både de fællesskabsorienterede foreningerne og de erfarne pensionisterne, der ser frem til at være en del af et nyt fællesskab på den anden side af arbejdslivet.
1. mar 2021
Det er gavnligt for både de fællesskabsorienterede foreningerne og de erfarne pensionisterne, der ser frem til at være en del af et nyt fællesskab på den anden side af arbejdslivet.

For de fleste mennesker betyder overgangen fra arbejdsmarked til pension, at hverdagen ændrer sig markant. Den tid, man brugte på arbejdet, og det fællesskab, som man var en del af, skal erstattes af andet meningsfuldt indhold i tilværelsen. Man skal finde sig til rette i en helt ny hverdag.  

Idrætsforeninger kan give pensionisterne et nyt fællesskab at være en del af på den anden side af arbejdslivet.og i retur få livskloge og erfarne frivillige og medlemmer med overskud og en rygsæk fuld af kompetencer. Dét er en win-win-situation! Derfor opfordres I til at undersøge mulighederne for at inddrage flere ældre i jeres forening.

Det er Sundhedsstyrelsen der har taget initiativ til at etablere et partnerskab med relevante aktører på området - herunder bl.a. arbejdsmarkedets parter, ældreorganisationer og kommuner. Partnerskabet afdækker behov og indsatser, indsamler gode eksempler, udbreder initiativer og god praksis og kommer med anbefalinger til yderligere initiativer, som eksempelvis kan gennemføres lokalt, og som aktørerne kan være med til at iværksætte.

 Læs mere om indsatsen her og bliv inspireret til at opsøge de ældre pensionister i lokalsamfundet: www.sst.dk/da/viden/aeldre/forebyggelse-blandt-aeldre/gode-overgange-til-aeldrelivet.

Se også denne video med Mette, der har genfundet et fællesskab i en løbeklub, efter at hun gik på pension: 

Partnerskabets sammensætning

Partnerskabet består af 15 medlemmer. Partnerskabet er sammensat med en formand (Sundhedsstyrelsen), 11 medlemmer udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening, Akademikernes Centralorganisation, FH, Faglige Seniorer, Ældre Sagen, Danske Seniorer, Danske Ældreråd, PFA, KL, Aarhus Kommune og Vordingborg Kommune samt 3 medlemmer udpeget af Sundhedsstyrelsen (Aske Juul Lassen, ph.d. i etnologi, Thomas Söderquist, videnskabshistoriker og Karen Stæhr, tidl. sektorformand i FOA, medlem af Etisk Råd).