Ryk indendørsidrætten ud i det fri

På mandag bliver det igen muligt at mødes op til 25 personer til udendørs idræt – det gælder også for indendørsidrætter. Tag kontakt til kommunen og få overblik over mulighederne for at udnytte kommunens udendørs faciliteter.
26. feb 2021
På mandag bliver det igen muligt at mødes op til 25 personer til udendørs idræt – det gælder også for indendørsidrætter. Tag kontakt til kommunen og få overblik over mulighederne for at udnytte kommunens udendørs faciliteter.

Det er fortsat ikke muligt at spænde bæltet om gi´en i den lokale dojo, da al indendørs idræt skal fortsat holdes lukket. Med lidt kreativitet og en god dialog med kommunen behøver gensynet med klubkammeraterne dog ikke vente meget længere.

Kan der findes et udendørs baneanlæg eller velegnet udendørs areal, kan træningen rykkes ud i det fri, og op til 25 personer kan træne inden for rammerne af de nuværende Corona-restriktioner.

Hvor finder man et velegnet udendørs areal?
Idrætsforeninger over hele landet er sultne efter at tage hul på træningen igen, og de mange indendørs idrætter har ikke en naturlig adgang til udendørs idrætsfaciliteter. Der kan med andre ord hurtigt blive mange om buddet – hvordan sikrer man sig en træningstid på et af de eftertragtede udendørs arealer?

Her er kommunen central. Kommunerne har overblik over egnede arealer og kan fra centralt hold hjælpe med at sikre at flest mulige får plads til at træne et sted på forsvarlig vis. Kommunernes involvering er også nødvendig for, at græsarealer ikke tager skade og den fornødne koordinering med skolerne sker.

I Furesø er de lokale idrætsforeninger blevet hjulpet godt på vej af kommunen, der har udpeget 24 udendørs arealer, som ikke normalt benyttes til idrætsaktiviteter, men som meget vel kan komme til at danne rammen om træningsaktiviteterne for fx den lokale karateklub. Læs mere om initiativet i Furesø Kommune

Oplagte udendørsarealer, der kan tages i brug, kan fx være græsarealer, parker, skolegårde og asfaltarealer som fx ubenyttede parkeringspladser mv.

Mulighederne er mange, og vi opfordrer alle idrætsforeninger til at tage kontakt til den lokale kommune med henblik på optimal udnyttelse af kommunens udendørs faciliteter- og arealer.

Gode råd til udendørs træning og valg af udendørs arealer:

1. Brug kommunen som samarbejdspartner
Kommunen har overblik og kan sikre jer de rette tilladelser. De kan samtidig medvirke til at sikre, at flest mulige får glæde af kommunens udendørs arealer. Ejer kommunen jeres redskaber og materialer, kan I også have brug for kommunens tilladelse til at tage dem udenfor.

2. Husk hygiejne og afstand – og vent med den sociale hygge
Det er en tillidserklæring fra myndighederne, at foreningsidrætten har fået mulighed for at træne i grupper på op til 25 personer. Den tillid skal vi huske at værne om og kvittere for med fortsat ansvarlig adfærd. Hold derfor fast i de mange smitteforbyggende tiltag. Fasthold den gode hygiejne og sprit fx fælles redskaber grundigt, hold afstand i det omfang, det er muligt og vent med den sociale hygge før og efter træning. Vi tager revanche senere!

3. Kan I bestå politi-testen?
Det vil altid være en meget konkret vurdering, om det gældende forsamlingsforbud er overholdt eller ej. Politiet vil ofte skulle foretage denne vurdering på et kort øjeblik. Det syn, der møder dem, vil danne basis for deres konklusion.

Politi-testen går ud på, at I tager stilling til:

Har I husket at tælle til 25? Forsamlingsforbuddet gælder alle de tilstedeværende, også evt. forældre, trænere mv.

Fremgår det tydeligt, at der er tale om organiseret idræt? Dispensationen for det lave forsamlingsforbud på 5 personer gælder udelukkende for organiseret foreningsaktivitet. Det kan derfor være en god ide at markere dette tydeligt evt. ved at vise, at der er en tydelig struktur i afviklingen og evt. også ved at iføre jer klubtøj eller lign.

Har I sikret effektiv adskillelse af grupper? Afvikler I træning for flere grupper på max 25 personer på samme tid er det vigtigt, at det tydeligt fremgår, at der er tale om forskellige grupper, at grupperne er tydeligt adskilt med fx kegler, tape eller lign. og at der ikke er personer, der bevæger sig mellem de to grupper. En træner må heller ikke have ansvaret for afvikling af aktiviteter i mere end én gruppe samtidig.

 

Hold dig opdateret om corona på dig.dk/corona