Ny afgørelse slår endnu engang fast, at kommuners støtte til foreningsfitness er lovlig

En kommune må gerne give driftstilskud og anlægsstøtte til foreningsfitness. Det fastslår Ankestyrelsen i en sag, der ifølge DGI og DIF vedrører noget principielt og kan få betydning i flere kommuner.
8. feb 2021
En kommune må gerne give driftstilskud og anlægsstøtte til foreningsfitness. Det fastslår Ankestyrelsen i en sag, der ifølge DGI og DIF vedrører noget principielt og kan få betydning i flere kommuner.

I DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) er der ingen tvivl. Fitness er en foreningsaktivitet på lige fod med håndbold eller badminton, og derfor skal kommuner støtte fitnessforeninger og foreningsbaserede fitnesscentre.

Og det understreges nu i en ny afgørelse fra Ankestyrelsen. Her bliver det slået fast, at det er helt efter bogen, når en kommune giver støtte til fitness i idrætsforeninger.

”Vi har fulgt sagen tæt, for det har hele tiden været vores klare holdning, at der ikke skal være skyggen af tvivl om, at foreningsbaserede fitnesscentre kan og bør støttes af kommunerne. Idrætsforeninger med fitness skal ikke behandles anderledes end andre idrætsforeninger. Derfor er vi meget tilfredse med afgørelsen fa Ankestyrelsen,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen. 

”Fitness er en populær idrætsaktivitet blandt danskerne, og interessen er fortsat stigende. Derfor er det godt at få en afklaring i sagen, så kommuner fortsat ikke bør være i tvivl om, hvorvidt de skal støtte foreningsfitness. Også selvom afgørelsen ikke er overraskende, for den lægger sig jo i slipstrømmen af en række andre afgørelser,” siger DIF’s formand Niels Nygaard.

Gennem årene har der været en række afgørelser om foreningsfitness. Bl.a. har EU i 2017 afvist en klage over, at støtte til foreningsfitness skulle være konkurrenceforvridende. En lignende afgørelse er truffet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Afviser klagen over støtte til foreningsfitness
Afgørelsen fra Ankestyrelsen har været undervejs i næsten tre år.

Sagen udspringer af, at en privat fitnessudbyder i 2018 klagede over Faaborg-Midtfyn Kommunes støtte til foreninger med fitness og til almennyttige faciliteter med fitness. I afgørelsen vurderer Ankestyrelsen ikke, at der er anledning til at rejse en tilsynssag, idet kommunen ikke har gjort noget forkert ved at støtte foreningsfitness.

Det er helt inden for lovens rammer, når en kommune med afsæt i med folkeoplysningsloven og den kommunale fuldmagt støtter foreninger og selvejende institutioner, der tilbyder fitness.

DGI og DIF har som led i sagen bl.a. skrevet et brev til Ankestyrelsen, hvor de fremhæver, at Faaborg-Midtfyns Kommune støtter idrætsforeninger og idrætsfaciliteter på samme måde som andre kommuner og på fuldt lovligt vis.

Afgørelsen vedrører noget principielt
Gennem årene har nogle kommuner tøvet med at støtte foreningsfitness. Afgørelsen fra Ankestyrelsen vedrører derfor noget principielt. Idrætsforeninger med fitness skal ikke behandles anderledes end andre idrætsforeninger. Det afgørende for, om en kommune skal støtte, er ikke aktiviteten, men organiseringsformen.

Er det et foreningsbaseret fitnesscenter med medlemmer, bestyrelse, generalforsamling, og hvor overskuddet tilfalder foreningen selv, så er der tale om en almennyttig forening, som kommunen har ret og pligt til at støtte i henhold til Folkeoplysningsloven. For kommercielle fitnesscentre, hvor ejerne har økonomiske interesser, gælder andre regler. 

Fakta om foreningsbaserede fitnesscentre

  • I DGI og DIF var der i 2019 i alt 974 foreninger med forskellige fitness-aktiviteter, og de havde i alt 183.000 medlemmer.
  • I idrætsforeninger med fitness er der frivillige instruktører og en valgt bestyrelse. Evt. overskud bliver i foreningen – dvs. der er ikke nogen, der skal tjene penge på det.