DIF og Team Danmark søsætter undersøgelse om spiseforstyrrelser på subeliteniveau

DIF og Team Danmark har stort fokus på trivsel i dansk idræt. Nu igangsætter nogle af landets dygtigste forskere på området endnu en undersøgelse om mulige spiseforstyrrelser. Denne gang er målgruppen subeliten.
1. feb 2021
DIF og Team Danmark har stort fokus på trivsel i dansk idræt. Nu igangsætter nogle af landets dygtigste forskere på området endnu en undersøgelse om mulige spiseforstyrrelser. Denne gang er målgruppen subeliten.

Restriktiv spisning, negativ kropsopfattelse, lav vægt, overspisninger, op­kastninger og overdreven træning kan være symptomer på en spiseforstyr­relse. Spiseforstyrrelser påvirker livskvaliteten, humøret og hverdagen, og hos sportsfolk ses ofte også en nedsat præstationsevne og øget skadesrisiko.

Det er vigtigt at opdage begyndende tegn på en spiseforstyrrelse, da en tidlig indsats kan forebygge et alvorligt sygdomsforløb.

Team Danmark og DIF støtter pro­jekter, der undersøger forekomsten af spiseforstyrrelsessymptomer, lav energitilgængelighed, træningsafhængighed og depression. I 2020 undersøgte forskere mulige problemer i den danske topelite. Nu skal forskerne med en tilsvarende undersøgelse analysere subeliten, hvilket er defi­neret som højeste niveau, men ikke en del af landshold eller bruttolandshold.

En række atleter fra forbund, der dækker forskellige typer sportsgrene, bliver invitereret til at deltage. Deltagelse sker ved at udfylde et online spørge­skema, der spørger ind til træningsmønstre, spisevaner, kropsopfattelse, søvn, skader og humør.

Undersøgelsen finder sted i marts og april 2021. Resultaterne fra undersøgel­sen vil blive formidlet i en rapport.

Leder af projektet er Mia Beck Lichtenstein, lektor på Klinisk Institut ved Syd­dansk Universitet i samarbejde med Anna K. Melin, docent ved Linnæus Universi­tet i Sverige.