Børneattest påkrævet for alle børnetrænere - hent guide

Som klub har I pligt til at indhente børneattester på trænere, der træner børn og unge under 15 år. Få en guide til, hvordan I gør.
14. jan 2021
Som klub har I pligt til at indhente børneattester på trænere, der træner børn og unge under 15 år. Få en guide til, hvordan I gør.

DIF sætter stor pris på de mange frivillige, der lægger tid og hjerteblod i at sikre gode idrætsoplevelser for vores mange medlemmer. Dette gælder særligt i forhold til alle de børn og unge, der nyder glæde af disse fritidstilbud. 

Vi har dog i idrætten også et særligt ansvar for at sikre, at foreningslivet er et trygt og sikkert miljø for disse børn og unge, og at misbrugssager forebygges og forhindres. Det er bl.a. derfor lovpligtigt, at klubber og foreninger indhenter børneattester på ALLE, der træner børn og unge under 15 år. 

Der skal indhentes børneattest på alle, der træner børn og unge under 15 år. Processen er simpel og finder sted digitalt. Nedenfor kan du se hovedoverskrifterne for, hvordan man bestiller en børneattest. Hent en detaljeret guide her


SÅDAN INDHENTER DU EN BØRNEATTEST


STEP 1: ANMOD OM BØRNEATTEST PÅ WWW.POLITI.DK
En repræsentant fra klubben fx, klubformanden, anmoder om børneattest på den træner, der ønskes ansat.

Forberedelse:

  • Klubben har brug for trænerens fulde navn og cpr-nummer 
  • Der skal bruges NemID med medarbejdersignatur, når der anmodes om en børneattest.

STEP 2: UDENLANDSK TRÆNER?
Det er ikke muligt at indhente børneattester via politi.dk på udenlandske trænere. Klubber har dog fortsat pligt til at undersøge vedkommendes baggrund grundigt før evt. ansættelse. 
Børneattester på udenlandske trænere skal indhentes i papirform, dvs. at klubben skal udfylde en fysisk formular. Denne tjekkes efterfølgende i det danske register, men kan desværre ikke krydstjekkes med andre landes kriminalregister. 

Handling:
Den fysiske formular rekvireres ved at sende en ansøgning til Kriminalregistret sammen med en samtykkeerklæring fra den pågældende træner. Samtykkeerklæring kan printes fra Politi.dk under børneattest. Se vejledning sidst under ”børneattest” på politi.dk.

DIF opfordrer desuden på det kraftigste til, at der indhentes referencer fra tidligere klubber.  


STEP 3: SAMTYKKE FRA TRÆNEREN 

  • Træneren modtager besked via eBoks om, at klubben har anmodet om, at der tilsendes en børneattest. 
  • Træneren skal nu give samtykke til, at børneattesten fremsendes. Dette sker via NemID. 

STEP 4: REN ELLER PLETTET BØRNEATTEST?

Klubben modtager børneattest på træneren via eBoks. 

Ren børneattest:

  • Er børneattesten ren, kan træneren blive ansat som træner for børn under 15 år.


Plettet børneattest:

  • Er børneattesten plettet, kan klubben som udgangspunkt ikke ansætte den pågældende som træner for børn under 18 år.
  • Klubben bør indberette til DIF, at man har modtaget en positiv børneattest samt, hvordan ansøgningen er blevet behandlet. Underretning skal ske til Anders Young Rasmussen på ayr@dif.dk.
  • Vurderer klubben, at der er vægtige grunde til, at vedkommende trods den plettede børneattest bør have mulighed for at blive ansat som træner for børn under 15 år, kan der forelægges sag for DIF, DGI og Firmaidrættens fælles sanktionsnævn/Udelukkelsesnævnet. Dette kan ske til jurist i DIF, Anders Young Rasmussen på ayr@dif.dk.
  • Personer, som har en plettet børneattest og ønsker at være træner eller et tillidshverv i foreningslivet skal have nævnets tilladelse, inden de kan ansættes eller vælges.