Hjælp på vej for 2021-tab

Der er nu lukket for ansøgninger i forbindelse med tab på grund af coronarestriktionerne i 2020. Men heldigvis åbner DIF og DGI’s corona-hjælpepulje om nogle måneder op for ansøgninger vedrørende tab i 2021.
22. jan 2021
Der er nu lukket for ansøgninger i forbindelse med tab på grund af coronarestriktionerne i 2020. Men heldigvis åbner DIF og DGI’s corona-hjælpepulje om nogle måneder op for ansøgninger vedrørende tab i 2021.
DIF og DGI’s corona-hjælpepulje har hjulpet tusindvis af foreninger med at få dækket de tab og manglende indtægter, som de er blevet påført i 2020 på grund af corona-restriktionerne. Men den sidste ansøgningsrunde lukkede den 22. januar, så nu kan der ikke længere søges om dækning for 2020-tab.

Desværre kom restriktionerne også til at række ind i 2021, og ingen kender endnu udløbsdatoen for den massive nedlukning af foreningsidrætten. Derfor vil der også være store tab i det igangværende kalenderår, men heldigvis ligger det allerede nu fast, at puljen på et senere tidspunkt åbner for ansøgninger om dækning for tab i 2021.

Hvornår puljen åbner, ligger endnu ikke helt fast, men det bliver sandsynligvis i marts eller april, og der vil i være ca. 80 millioner kroner i puljen. Ansøgningskriterierne vil være de samme, som har været gældende i de første ansøgningsrunder i DIF og DGI’s corona-hjælpepuljemed den ene undtagelse, at puljen i den kommende runde kun vil kunne ansøges om dækning af tab i 2021.

Om DIF og DGI’s corona-hjælpepulje:
Et bredt udsnit af folketingets partier vedtog den 7. april 2020 at yde et ekstraordinært tilskud til foreningslivet, som bliver uddelt via foreningslivets hovedorganisationer. Puljen er siden blev tilført midler af flere omgange, efterhånden som restriktioner er blevet videreført eller kommet til.
DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er målrettet breddeidrætten, da der er andre ordninger, som kan søges af eliteidrætten.