Bedre idrætstilbud skal give mere aktive skoleelever

Skoleeleverne bliver mindre aktive, jo længere op i årgangene de kommer. Med konceptet ’FIT FIRST’ ønsker Syddansk Universitet, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark at sætte gang i mellemtrin og udskoling, og det er netop blevet realiserbart med en støtte på 3 millioner kroner fra Ole Kirk’s Fond.
22. jan 2021
Skoleeleverne bliver mindre aktive, jo længere op i årgangene de kommer. Med konceptet ’FIT FIRST’ ønsker Syddansk Universitet, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark at sætte gang i mellemtrin og udskoling, og det er netop blevet realiserbart med en støtte på 3 millioner kroner fra Ole Kirk’s Fond.

De ældre skoleelever på landets skoler sidder alt for stille. Blot 34 procent af de 11-årige lever op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger om moderat fysisk aktivitet, mens tallet falder til 10 procent for de 15-årige.

For at få gang i de ældste elever, starter SDU, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark og en lang række specialforbund nu udviklingen og udrulningen af idrætskonceptet FIT FIRST på mellemtrin og udskoling. Det sker med en støtte på 3 millioner kroner fra Ole Kirk’s Fond.

”De ældste elever bevæger sig mindre end de yngste, og lærerne i udskolingen har meget sværere ved at indtænke bevægelse i undervisning. Derfor er der ekstra behov for koncepter, der både er inspirerende og får pulsen op. Vi er så glade for, at vi med støtte fra Ole Kirk’s Fond nu kan rulle et afprøvet koncept ud til skoleelever på mellemtrinnet og i udskolingen. Forhåbentlig kan det også give de unge lyst til mere idræt og bevægelse i fritiden,” siger Liselotte Byrnak, der er udviklingskonsulent i DIF.

FIT FIRST har tidligere været udrullet og afprøvet med stor succes i indskolingen, hvor flere end 300 undervisere i Danmark og på Færøerne er blevet uddannet i konceptet.

Inkluderende idræt
FIT FIRST er forskningsbaseret idrætsundervisning, der er både intens, sjov, inkluderende og sundhedsfremmende. Og netop det inkluderende betyder meget for de ældre elever i skolen.

”Vi ved, at motivationen for bevægelse i skoletiden falder med alderen. Derfor er det vigtigt for os at inddrage de unge i udviklingen af det nye koncept til udskolingen, så deres interesser og trivsel bliver en bærende del på lige fod med det trænings- og sundhedsmæssige udbytte,” siger Peter Krustrup, der leder forskningen bag FIT FIRST på SDU.

”Idræt skal være både sjov og udviklende for børn og unge. Det kræver, at der er fokus på kvalitet hele vejen rundt i træningen, og derfor er det fantastisk, at konceptet FIT FIRST nu skal udbredes til mellemtrinnet og udskolingen. Her får forbundene mulighed for at præsentere deres sportsgrene med høj kvalitet for rigtig mange børn og unge. FIT FIRST kombinerer videnskab og sundhed med stærke praktiske erfaringer. Det løfter kvaliteten af træningen, og det vinder alle på,” siger Lone Hansen, direktør i Team Danmark.

Flere ambassadørskoler deltager i udviklingen af konceptet, der skal rulles ud til resten af landets skoler om et år. Den første ambassadørskole er Tre Falke Skolen på Frederiksberg.

Bevægelsesfællesskab i skoletiden
I Ole Kirk’s Fond, der er en almennyttig fond stiftet til minde om LEGO® virksomhedens grundlægger, er direktør Karin Skjødt Hindkjær glad for fondens bidrag til, at de ældre børn nu også kan involveres i FIT FIRST.

”FIT FIRST har været en succes for de mindre skoleelever, og vi glæder os til at følge med, nu hvor konceptet bliver introduceret til de ældre elever. For Ole Kirk’s Fond er det interessant at se på, hvordan fysisk bevægelse kan bidrage til øget trivsel blandt børn og unge, og hvordan bevægelse i skoletiden kan være med til at skabe sunde fællesskaber,” siger Karin Skjødt Hindkjær.

Om FIT FIRST:

  • Idrætskoncept udviklet af professor Peter Krustrup og hans forskningsgruppe på SDU i samarbejde med DIF, Team Danmark og en række specialforbund
  • Det består af hyppige idrætssessioner med sjov, social og højintens interval- og styrkebaseret træning, som øger den fysiske form og stimulerer til idrætsglæde og gruppesammenhold
  • Det er effektivt til at øge elevers højintense fysiske aktivitet og til at fremme deres kondital, motorik og muskelstyrke, og give en markant reduktion i risikoen forfor at udvikle livsstilsygdomme som type 2 diabetes og hjertekarsygdomme
  • FIT FIRST er allerede med succes udrullet til flere end 300 undervisere i indskolingen i hele landet og på Færøerne
  • En tilpasset udgave skal nu udrulles til undervisere på mellemtrinnet og i udskoling
  • Konceptet til udskolingen tager udgangspunkt i et nyt forskningssetup med inddragelse af de unge elever
  • Ole Kirk’s Fond støtter udrulningen på mellemtrin og i udskoling med 3 millioner kroner over de næste fem år